Aangifte versturen zonder digid van overleden partner
versturen Voor het jaar 2006 moet ik mijn aangifte voor 1 april 2007 inleveren. Mijn echtgenoot is in februari overleden, voordat de aangifte ingevuld of verstuurd was. Nu wil ik mijn aangifte 2006 versturen maar heb geen DigiD of electronische handtekening van mijn overleden echtgenoot. Hoe moet ik nu handelen?


Allereerst gecondoleerd met het verlies van uw man. U vraagt zich af hoe te handelen nu uw man afgelopen maand is overleden en u geen DigiD of elektronische handtekening van uw man heeft.


Het is dan niet mogelijk over 2006 electronisch aangifte te doen. U zult een papieren biljet aan moeten vragen. Dat kan via de belastingtelefoon maar ook via www.belastingdienst.nl.

Bron: Overgeld.nl 5 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant