Aanpassing eigenwoningforfait
eigenwoningforfait In het belastingplan 2008 is een aanpassing van het eigenwoningforfait aangekondigd. Het eigenwoningforfait kent op dit moment een plafond van € 9.150. Dit correspondeert met een WOZ-waarde van € 1.663.636. Woningen met een WOZ-waarde boven dat bedrag, betalen nu allemaal hetzelfde vaste maximum. Vanaf 1 januari 2009 wordt dit plafond losgelaten, waardoor het eigenwoningforfait bij hogere waarde oploopt. Daarnaast wordt een hoger percentage van 2,35 procent ingevoerd ter vaststelling van het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro, maar alleen voor het deel van de waarde dat uitgaat boven de € 1 miljoen.

Bron: Vereniging Eigen Huis 25 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant