Afvalstoffenheffing voorlopig niet omlaag
Afvalstoffenheffing De gemeentelijke afvalstoffenheffing gaat voorlopig niet omlaag. Dat zei minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer (PvdA) donderdag in een overleg met de Tweede Kamer. Een aantal Kamerfracties vreest voor hogere lasten voor burgers op het gebied van afval nu het kabinet per 1 januari een verpakkingsbelasting introduceert. Dit maakt deel uit van de 'vergroening' van het belastingstelsel. Over twee jaar kan de heffing wel omlaag, zei Cramer, omdat dan duidelijk is hoeveel minder afval burgers in 'de grijze zak' stoppen. Die hoeveelheid neemt af omdat huishoudens plastic verpakkingen voortaan ook gescheiden inzamelen. We zitten in een overgangsperiode, er valt nu nog niets over te zeggen, zei Cramer. Over twee jaar houdt de bewindsvrouw een evaluatie met gemeenten en bedrijfsleven. Dan moeten de kosten voor iedereen inzichtelijk zijn. De 'verpakkingstaks' moet zorgen voor meer gebruik van verpakkingsmaterialen met een minder schadelijke invloed op het milieu. De opbrengst wordt gebruikt voor afvalscheiding en het opruimen van zwerfafval. Deze wordt geschat op 240 miljoen euro in het eerste jaar; vanaf 2009 op 365 miljoen euro. Gemeenten krijgen de kosten voor het gescheiden inzamelen vergoed van het Rijk, dat jaarlijks 115 miljoen euro stort in het nieuwe Afvalfonds. Het fonds wordt gevuld met de opbrengsten van de verpakkingenbelasting. Het recyclingspercentage moet stijgen van twintig procent nu naar 42 procent in 2012. Vooral CDA en VVD maken zich druk over de dreigende lastenverzwaring, die een huishouden maandelijks vijftien euro extra zou kunnen gaan kosten. Zij willen dat gemeenten de afvalstoffenheffing eerder verlaagt. De compensatie van de kosten voor afvalinzameling via het Afvalfonds kan voor een gemeente aanleiding zijn tot het verlagen van de afvalstoffenheffing, liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eerder weten. Een eventuele verlaging is afhankelijk van de kosten van afvalbeheer en de verrekening van de kosten voor het opruimen van zwerfafval.

Bron: De Pers 27 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant