Allianz werkt aan antwoord op fiscaal begunstigd banksparen
begunstigd Het levenbedrijf van Allianz heeft vorig jaar het operationeel resultaat met 16% verbeterd. Voor dit jaar staat onder meer een nieuw bancair beleggingsproduct op stapel.Met 44,7 mln werd vorig jaar naar eigen zeggen een recordresultaat geboekt. Het premie-inkomen nam met 13% toe tot 404 (357) mln. De waarde van de nieuwe productie steeg met 15% tot 15,4 mln. Versteeg zegt het marktaandeel te hebben vergroot. Als we de kale levensloopproductie niet meetellen, is het premievolume van nieuwe individuele polissen met ruim 7% afgenomen, zo schatten wij. En aangezien bij ons de nieuwe productie in dit segment gelijk is gebleven, is ons marktaandeel wederom gestegen. Blij is hij vooral met de nieuwe productie uit pensioenverzekeringen: die nam met 25% toe. Een duidelijk signaal dat wij steeds meer worden gezien als een serieuze partij op de pensioenmarkt. Een ander segment waar groei werd geboekt, was dat van de koopsommen. De groei is daar meer dan 60% en die is gerealiseerd zonder concessies te doen aan onze rendementseis.KetenintegratieVersteeg denkt komend jaar het marktaandeel verder te vergroten. Omdat de migratie naar n ICT-platform zijn voltooiing nadert, kunnen we versneld aandacht schenken aan ketenintegratie. Zo loopt op dit moment bij verschillende adviseurs een proef met de online versie van de offertesoftware waarbij het onder andere mogelijk is pensioenmutaties volautomatisch door te voeren. Daarnaast gaan we onze verkoop verder stimuleren en zijn er specialisten aangetrokken op het gebied van pensioen, hypotheken en vermogensbeheer.BancairDe aanstaande wetswijziging die banksparen fiscaal begunstigt, heeft Allianz aan het werk gezet: Er staat een uniek concept op stapel dat verzekeren en beleggen binnen een bancaire omgeving mogelijk maakt. Het eerste concrete onderdeel bestaat uit een combinatie van een beleggersrekening met een daaraan gekoppelde risicoverzekering volgens het universal-lifeprincipe. Wij menen met dit concept een antwoord te hebben op de aanstaande veranderende concurrentieverhouding met banken.
Bron: Assurantie Magazine 4 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant