Anwb verhouding belastingen is scheef
belastingen De verhouding tussen de extra belastingen op mobiliteit en de investeringen in bereikbaarheid is scheef. Dat stelt de ANWB dinsdag. De organisatie meldt dat automobilisten zo'n 700 miljoen extra moeten ophoesten. Slechts een fractie daarvan zou voor rekening van het vracht- en busvervoer komen. Dat constateert de ANWB na het doorrekenen van de begrotingen van de ministeries van Financin, Vrom en Verkeer en Waterstaat. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend de belastingen op mobiliteit met n miljard euro per jaar te verhogen. Daarbij gaat het om 150 miljoen euro voor de nieuwe belasting op vliegreizen, de zogenoemde vliegtax, en 850 miljoen euro voor het wegverkeer. Als het aan de ANWB ligt, past het kabinet de regelingen aan. De ANWB geeft de voorkeur aan betalen naar gebruik en niet naar bezit. Dat zou eerlijker zijn. Zo'n regeling zou ook op meer steun kunnen rekenen. De extra uitgaven aan openbaar vervoer en milieu bedragen jaarlijks ongeveer 350 miljoen euro. Aan het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg, de aanleg, het beheer en het onderhoud van wegen geeft het kabinet volgend jaar 300 miljoen euro minder uit. Waar wel extra geld wordt uitgegeven, betreft het hoofdzakelijk kosten voor het maken van plannen, stelt de ANWB.

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de kilometerheffing vanaf 2011 in stappen wordt ingevoerd. In de komende vijf jaar gaat de BPM, aanschafbelasting op auto's, jaarlijks met vijf procent omlaag. De gebruiksbelasting wordt met 7,2 procent verhoogd. Dat komt neer op een verschuiving van 170 miljoen euro per jaar. Voor auto's die worden gebruikt door gehandicapten geldt een uitzondering. De maatregelen gaan in januari in. De ANWB is altijd pleitbezorger van de kilometerheffing geweest, omdat weggebruikers daarmee betalen voor het gebruik en niet voor het bezit van een vervoermiddel.

Bron: De Pers 2 oktober 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant