Apart belastingtarief voor topinkomens van de baan
belastingtarief Topinkomens in het bedrijfsleven worden niet aangepakt met fiscale maatregelen. Het kabinet is hier geen voorstander van, omdat deze maatregelen alleen generiek werken. Ze treffen ook de inkomens onder de top en dus niet alleen de 'excessieve beloningsbestanddelen' van topbestuurders. Dat schrijven minister van Financin Wouter Bos (PvdA) en zijn staatssecretaris Jan Kees de Jager (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.


Het kabinet deelt de zorgen van de Kamer over de topsalarissen en -bonussen 'nadrukkelijk'. De stijgingen van beloningen van bestuurders zijn het afgelopen jaar in bepaalde gevallen erg fors geweest, schrijven de bewindslieden, maar 'de relatie met geleverde prestaties is niet altijd duidelijk', en de toename bevordert evenmin loonmatiging.


Een apart toptarief pakt volgens de bewindslieden echter negatief uit voor de concurrentiepositie van Nederland. De Nederlandse inkomstenbelastingtarieven behoren al tot de hoogste van Europa. Daarnaast zou een hoger toptarief 'hoogstwaarschijnlijk' leiden tot 'een nog hoger bruto loon'.


FNV-bestuurder Agnes Jongerius had voorgesteld het belastingtarief voor topinkomens te verhogen. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) zei vorige week dat de topinkomens moeten worden aangepakt, maar voegde er aan toe dat bestuurders in elk geval niet bang te hoeven te zijn dat ze in een hoger belastingtarief worden ingeschaald.


In het coalitieakkoord staat dat ondernemingsraden in de toekomst advies mogen uitbrengen over de beloningen van topbestuurders. De Tweede Kamer gaat opnieuw met het kabinet in debat over de topinkomens. Een verzoek daartoe van GroenLinks kreeg dinsdag voldoende steun.

Bron: De Pers 7 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant