Bejaardentaks vult schatkist nauwelijks




Bejaardentaks Het omstreden kabinetsplan om ouderen mee te laten betalen aan de aow levert de Nederlandse schatkist weinig op. Dat stelt vakcentrale MHP na uitvoerige doorrekening van het nieuwe regeerakkoord.


Een hoop ellende voor niks, zegt MHP-bestuurder Eddy Haket. Het verschaft geen echte bijdrage aan het opvangen van de vergrijzingskosten. Ramingen van het MHP laten zien dat wanneer 50% van de Nederlanders doorwerkt tot zijn 65e, dit in 2040 ongeveer 300 miljoen oplevert. In 2011 zal er zelfs slechts 1 miljoen binnenkomen als 75% stopt met werken voor die leeftijdsgrens.


Structureel zal volgens de derde grootste vakorganisatie in ons land de maatregel circa 0,06% van het bruto binnenlands product (bbp) opleveren. Eerdere berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) wezen uit dat de overheid in 2011 een begrotingsoverschot moet bereiken van 3% van het bbp om de vergrijzing in de toekomst betaalbaar te houden.


Haket concludeert dat de plannen van het nieuwe kabinet begrotingstechnisch weinig opleveren. Het geldt alleen voor mensen die na 1945 geboren zijn, niet doorwerken tot hun 65e en een aanvullend pensioen hebben van meer dan 18.000. Peanuts voor de begroting, maar wel zeer ingrijpend voor sommige bevolkingsgroepen. Het lijkt dan ook slechts ingegeven door een nivelleringsdrang.


Bejaardendief

De nieuwe PvdA-minister van Financin, Wouter Bos, lag enorm onder vuur voor zijn plannen om ouderen mee te laten betalen aan hun eigen oudedagsvoorziening en werd uitgemaakt voor bejaardendief. Het halfslachtige compromis van het nieuwe kabinet zet volgens de MHP helemaal geen zoden aan de dijk. Haket: Het treft alleen wel middeninkomens hard in de portemonnee. De hogere inkomens betalen tijdens hun werkzame leven al meer mee aan de aow dan lagere. En daarna worden ze ook nog eens dubbel gestraft. Op deze manier wordt het bijna als een misdrijf gezien als je niet doorwerkt tot je 65e. Sommige midden- en hogere inkomens, die met pensioen gaan op hun 63e, schieten er in de toekomst al gauw 13.000 bij in als ze 80 jaar worden. Dat is echt te gek voor woorden.


Het kabinetsplan druist bovendien in tegen het Museumpleinakkoord. Werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren, konden gebruik blijven maken van het prepensioen onder de oude fiscale regels. Haket: Door vanaf 2011 alle werknemers die na 1945 geboren zijn en met prepensioen gaan, te laten betalen aan de aow, wordt deze afspraak alsnog geschonden.

Bron: Overgeld.nl 19 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant