Belastbaar inkomen middelen na oversluiten hypotheek
oversluiten In 2005 heb ik mijn hypotheek overgesloten met een boeteclausule van 16.000 waardoor mijn belastbaar inkomen, naast andere aftrekposten, met genoemd bedrag werd verlaagd. In 2006 kreeg ik ongeveer 20% terug van de belastingdienst (belastingtarief 65+). Kan ik nu in mijn geval middeling toepassen over de jaren 2003, 2004 en 2005?


U had door het oversluiten van uw hypotheek, in 2005 een lager belastbaar inkomen dan normaal. U vraagt zich af of u uw inkomen over 2003, 2004 en 2005 nu kunt middelen. In principe is dat mogelijk.


U schrijft echter wl dat in 2005 het 65+-tarief voor u gold, maar niet of dat in 2003 en 2004 ook al het geval was. Wanneer u wilt middelen tussen jaren waarin u wl en jaren waarin u nog geen 65 was, dan mag dat wel, maar de middelingteruggaaf zal berekend worden alsof u over de gehele middelingtijd premieplichtig was voor de aow.


Over de jaren dat u al 65 was, wordt er dan dus gerekend met de tarieven die gelden voor mensen die nog geen 65 zijn. Middeling levert dan meestal niets op. Wanneer u ook in 2003 al 65 was, zijn er geen beperkingen. U kunt dan bekijken of middelen bij u tot een teruggaaf leidt, uitgaande van de belastingtarieven voor 65-plussers.

Bron: Overgeld.nl 5 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant