Belasting flitst leaseautorijder prive
leaseautorijder De Belastingdienst heeft aangekondigd op druk bezochte plaatsen zoals bouwmarkten en festivals leaseautos te gaan fotograferen om na te gaan of de leaserijders de ritjes hierheen wel keurig als privritten noteren.


Uit steekproeven bleek, dat werknemers vaak meer dan 500 kilometer priv rijden met de auto van de zaak. Maar dat verzwijgen, omdat zij financieel veel gunstiger uit zijn.


Vroeger moest een leaserijder die meer dan 500 kilometer priv in de auto van de baas reed 22 procent van de cataloguswaarde bij het inkomen optellen. Tenzij kon worden aangetoond dat die 500 kilometer niet werden gehaald. Dat moest via een duidelijke rittenadministratie (en het bezit van een tweede eigen auto voor privgebruik).


Vanaf 1 januari 2006 heeft de leaserijder het voordeel dat het privgebruik wordt belast als loon in natura. Over die bijtelling wordt loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden. Uw nettoloon wordt daardoor lager. Woon-werkverkeer wordt als zakelijk aangemerkt. U hoeft de bijtelling niet meer aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting 2006 en het verzoek om een voorlopige teruggaaf 2006 (VT). Omdat u geen bijtelling bij uw inkomen meer aangeeft, kan het bedrag van uw voorlopige teruggaaf hoger uitvallen. Het kan ook zijn dat u tot nog toe geen verzoek om een VT inleverde, omdat het totaal van uw aftrekposten ongeveer gelijk was aan het bedrag van de bijtelling. Omdat in de VT geen rekening meer wordt gehouden met de bijtelling, komt u nu sneller in aanmerking voor een VT. Ook bij het opleggen van voorlopige aanslagen wordt geen rekening meer gehouden met de bijtelling privgebruik auto.

Bron: Algemeen Dagblad 6 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant