Belasting is geluk
Belasting Kinderen in Nederland zijn het gelukkigst, zo luidde deze week de conclusie van een Unicef-onderzoek. Britse kinderen zijn behoorlijk ongelukkig. Save The Children weet wel waarom: n op de vier Britse kinderen leeft in armoede. Een op de tien zelfs in extreme armoede. ,,Als geheel zijn we een rijk land. Maar de ongelijkheid is enorm; er zijn hier veel mensen met heel lage lonen'', aldus een woordvoerder.


Bijna tegelijk met het verschijnen van het Unicef-rapport publiceerde Menno Middeldorp van de Rabo-stafgroep Kennis en Economisch Onderzoek een korte studie naar menselijk geluk. Traditionele economen gaan er vanuit dat meer consumptie per definitie beter is. Een grotere tv, een tweede vakantie - allemaal meer geluk. Middeldorp zet er zijn vraagtekens bij. ,,De afgelopen dertig jaar zijn alle westerse landen een stuk rijker geworden. Toch zijn de inwoners nauwelijks gelukkiger.''


Hoe dat kan? Nou, we raken snel gewend aan een hoger inkomen. Tegelijk breekt de toename van het aantal echtscheidingen en de groei van de criminaliteit ons geluksgevoel af. Bovendien meten we ons geluk af aan de welvaart van de mensen om ons heen. Dit verklaart voor een belangrijk deel het ongeluksgevoel van Britse kinderen: ze zijn vaak rijker dan hun arme leeftijdsgenoten in het verleden, maar zien om zich heen kinderen die het beter hebben.


Werkloosheid

,,Geluk is te meten'', vindt Middeldorp. Vanuit deze conclusie betoogt hij dat wie traditionele economische uitgangspunten combineert met onderzoek naar geluk, beleid kan maken dat geluksverhogend is.


Neem de werkloosheid. Baanonzekerheid is een van de grootste vijanden van het geluk in een land, zegt Middeldorp. Mensen worden van werkloosheid namelijk ng ongelukkiger dan van een inkomensdaling. ,,Voor vakbonden die werkelijk geven om de geluksbeleving van hun achterban, is dit belangrijke informatie.''


In Nederland liggen lonen behoorlijk vast, maar werkloosheid kan hardnekkig zijn. Om het geluk te vergroten, suggereert Middeldorp, moet Nederland misschien toe naar het Deense model: personeel kan relatief makkelijk ontslagen worden, maar wordt ook betrekkelijk snel weer aangenomen. ,,Misschien is het niet helemaal toevallig dat de Denen het gelukkigste volk zijn.''


Een slechte gezondheid is ook een belangrijke verstoorder van het individuele geluk. En ook daar is wat aan te doen, vindt Middeldorp. Niet door de gezondheidszorg ,,te rantsoeneren'', zoals sommige politici suggereren. ,,Dat is vanuit geluksbeleving een van de minst aantrekkelijke opties.'' Maar wel door de belasting te verhogen om zo meer mensen van goede zorg te voorzien. Meer belasting betalen kan dus wel eens geluksverhogend zijn, aldus de Rabo-econoom.


Status

Middeldorp merkt in dit verband op dat meer vrije tijd leidt tot meer 'nationaal geluk', het geluksgevoel dat we met z'n allen ervaren. ,,Helaas werkt de statusfactor hier tegenin. Mensen vinden hun inkomenspositie ten opzichte van anderen immers belangrijk voor hun geluksbeleving. Dit leidt per saldo tot het effect dat de meeste mensen te weinig vrije tijd nemen en dat het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking weliswaar hoger is, maar het nationaal geluk lager.''


Middeldorp haalt de Britse econoom Richard Layard aan. Die pleit voor een sterk progressief belastingstelsel, waarin mensen (fors) meer belasting betalen als ze meer verdienen. Zo vermindert de prikkel om hard te werken.


Ons progressieve belastingstelsel kan zo wel eens een verklaring zijn voor het feit dat Nederlanders relatief weinig uren werken, behoorlijk wat aan de fiscus afdragen en zich toch gelukkiger voelen dan de inwoners van de VS. Terwijl het inkomen per hoofd van de bevolking in de VS hoger is.


Hoezo, geld maakt gelukkig?

Bron: Nederlands Dagblad 16 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant