Belastingaangifte mag week later
Belastingaangifte DEN HAAG - Belastingplichtigen krijgen een week langer de tijd om hun aangifte over 2006 te doen. Tot nu toe hebben slechts twee miljoen van de negen miljoen belastingplichtigen aangifte gedaan.


Mensen die na 1 april aangifte doen, krijgen echter niet gegarandeerd voor 1 juli hun geld terug.


De VVD vreest dat miljoenen mensen te laat zullen zijn met hun aangifte door problemen bij de Belastingdienst. ,,Eerst adviseerde de Belastingdienst mensen vooral om niet elektronisch aangifte te doen wegens problemen bij de automatisering. Daarna waren belastingkantoren onbereikbaar voor vragen vanwege de acties voor een betere cao. En nu is er nog veel onduidelijkheid over de bijleenregeling. Dan is het niet de schuld van de mensen dat ze te laat zijn met hun aangifte'', aldus VVD Kamerlid Ineke Dezentj.


Staatssecretaris De Jager (Financin) wil in de tweede helft van deze kabinetsperiode de winstbelasting voor bedrijven verder verlagen dan in het regeerakkoord is afgesproken. Ook de inkomstenbelasting gaat wat hem betreft omlaag. Hij wil dat betalen door de belasting op milieuvervuiling verder te verhogen, aldus de bewindsman gisteren in interviews met Het Financieele Dagblad en de De Telegraaf.


,,Vanaf 2009 ligt het in mijn ambitie om de belasting op arbeid en winst verder te verlagen'', zegt hij in Het Financieele Dagblad . Hij spreekt over ,,nieuwe maatregelen die voortborduren op het coalitieakkoord''.


Het vorige kabinet verlaagde de vennootschapsbelasting van 29,6 naar naar 25,5 procent. De Jager denkt aan een nieuwe verlaging met ongeveer een procent. De inkomstenbelasting in de eerste schijf zou met een half procent omlaag kunnen.


Met hoeveel de milieubelastingen omhoog moeten om dit mogelijk te maken, zegt de staatssecretaris nog niet precies te weten. Maar het moet gaan om de orde van grootte van ruim n miljard euro. In 2008 gaan de belastingen op milieuvervuilende activiteiten, zoals vliegtickets, milieu-onvriendelijke auto's en verpakkingen al met zo'n 1,1 miljard omhoog.


Vergroenen

Tweede Kamerlid Ferd Crone van de PvdA reageerde gisteren tevreden op de uitspraken van De Jager.


,,We moeten de precieze voorstellen afwachten, maar de hoofdlijn dat we het belastingstelsel verder moeten vergroenen, spreekt me zeer aan.''

Bron: Nederlands Dagblad 28 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant