Belastingdienst erkent problemen
Belastingdienst Den Haag. De Belastingdienst erkent voor het eerst dat er het afgelopen jaar ernstige problemen zijn geweest met de uitvoering van toeslagen en dat het computersysteem instabiel is.

Dit staat in het Beheersverslag 2006 van de Belastingdienst. Vorig jaar ontkende de Belastingdienst nog dat er sprake was van uitvoerings- of computerproblemen. In de Kamer is hierover herhaaldelijk om opheldering gevraagd. De problemen hadden met name te maken met de invoering van het nieuwe stelsel van huur- en zorgtoeslagen. De te grote belasting heeft geleid tot omstandigheden die maken dat een aantal werkprocessen in het afgelopen jaar niet als ordelijk en beheerst te kenschetsen is, aldus Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de Belastingdienst, in haar nawoord. De computersystemen bleken onvoldoende toegerust voor de probleemloze uitvoering van 1 miljoen huurtoeslagen en 5 miljoen zorgtoeslagen in 2006. Ook andere processen zoals de koppeling met bestanden van uitvoeringsorganisaties, maakten de computersystemen kwetsbaar, aldus het Beheersverslag. Het management van de Belastingdienst erkent dat de kans op fouten is toegenomen door de complexiteit van geautomatiseerde ondersteuning en de veelvoud van koppelingen tussen verschillende systemen. De Belastingdienst loopt risicos ten aanzien van de continuteit van de geautomatiseerde processen. Bovendien neemt de snelheid af waarmee de Belastingdienst gegevens kan uitwisselen met andere uitvoeringsorganisaties. De nieuwe staatssecretaris van Belastingen, De Jager (CDA), wil de computerproblemen de komende jaren verhelpen. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de komende vijf tien jaar om op korte termijn de continuteit van de werkzaamheden van de Belastingdienst te garanderen en op langere termijn de flexibiliteit tegen lagere kosten te garanderen. Uit het Beheerverslag blijkt voorts dat de personeelstekorten bij de Belastingdienst vorig jaar gedeeltelijk zijn ingelopen. Vorig jaar bedroegen de belastingopbrengsten 126,8 miljard euro, vergeleken met 120,7 miljard in 2005. Bij de Belastingdienst werkten vorig jaar 29.715 mensen, een lichte stijging ten opzichte van 2005. Op Schiphol nam dank zij de inzet van geldhond Tara het bedrag aan in beslaggenomen contant geld toe tot 3,7 miljoen euro. Ook bij andere fraudezaken, zoals met namaakmedicijnen, boekte de Belastingdienst succes.
Bron: NRC Handelsblad 26 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant