Belastingen eu lidstaten in een database
Belastingen Op de website van de Europese Commissie is een databank ingesteld waarin de belangrijkste belastingen van de EU-lidstaten in te vinden zijn. Deze databank is tot stand gekomen in samenwerking met de ministeries van Financin van de lidstaten.


In deze databank is onder andere informatie te vinden over de grondslag voor belastingen, de tarieven, de uitzonderingen en de opbrengst. Het gaat in totaal om vijfhonderd verschillende belastingen, onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Ierland, Malta, Cyprus en Portugal moeten hun informatie nog aanleveren.

Bron: Ministerie van Financin 11 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant