Belastingwinkel voorziet problemen met digid
Belastingwinkel Groningen - Er moet binnenkort grootscheeps informatie worden verstrekt over de digiD, de inlogcode die de digitale handtekening bij de Belastingdienst vervangt. Zo niet, dan wordt het invullen van het belastingformulier volgend jaar voor veel mensen een groot probleem. Dat denken medewerkers van de Stichting Belastingwinkel Groningen.


Zaterdag hielpen zij in het Harmoniegebouw zo'n 130 mensen gratis met het invullen van hun belastingaangifte; dat was twintig minder dan vorig jaar.


De DigiD is een inlogcode waarmee overheidsinstanties iemands identiteit kunnen vaststellen. Vanaf 1 januari 2007 vervangt de Belastingdienst de elektronische handtekening in de vorm van een pincode, door de DigiD-inlogcode voor het aangifte doen via internet. Particulieren kunnen over 2007 alleen nog maar elektronisch aangifte voor de inkomstenbelasting doen met deze DigiD-inlogcode.


Sommige mensen hadden die zaterdag al wel, maar hebben hem niet geactiveerd en weten niet wat ze er mee moeten doen. De meeste mensen wisten echter nog niet van het bestaan af.


De twintig medewerkers van de Belastingwinkel werkten met diskettes van de Belastingdienst, hetgeen veel administratieve rompslomp voorkwam.


De belastingwinkel, die normaliter 's morgens spreekuur houdt in de Nieuwe Sint Jansstraat, helpt traditiegetrouw mensen rond deze tijd met hun aangifte. Het voldeed ook dit jaar weer aan een behoefte. Veel mensen zaten al om 8 uur te wachten tot ze -twee uur later‑ binnen mochten komen. Wachttijden van een half uur waren s' morgens heel normaal, 's middags nam de drukte af.

Bron: Dagblad van het Noorden 17 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant