Beleggen in microkrediet
microkrediet Bijna aan het eind van uw belastingaangifte krijgt u de vraag: had u recht op heffingskortingen voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en/of maatschappelijke beleggingen? Hebt u zich ook wel eens afgevraagd waar dat over gaat? Bij durfkapitaal hebben we nog wel een beeld, maar bij maatschappelijke beleggingen? Toch kan het interessant zijn om hier iets meer over te weten, want maatschappelijke beleggingen geven recht op een belastingkorting. Het rendement kan daardoor al snel oplopen tot meer dan 4%.


Maatschappelijke beleggingen zijn niet alleen groene maar ook sociaal ethische beleggingen. Er zijn op het ogenblik drie fondsen erkend als sociaal ethische belegging: ASN Novib fonds, het FairShare fonds van de Triodosbank en Oikocredit. Belastingkorting n een goede zaak steunen, hoe werkt dat eigenlijk? Arie Breure, vrijwilliger bij Oikocredit, vertelt ons meer.


Arie Breure, jaren geleden begonnen als landbouwkundige bij een project dat boeren in Noord Jemen hielp met het verbeteren van de opbrengst van pootaardappelen, heeft nog gewerkt in een tijd dat ontwikkelingshulp vaak inhield dat mensen dingen kregen. Dat had niet altijd het gewenste resultaat. Hij zag toen hoe belangrijk het was dat projecten zo opgezet werden dat zij zichzelf konden bedruipen. Na het vertrek van de adviseurs ging het werk dan gewoon door, in plaats van dood te bloeden omdat de financiering ophield.


In 2005 maakte Breure als lid van een internationale groep vrijwilligers een reis naar Peru om te zien wat het werk van Oikocredit in de praktijk inhield. Enthousiast vertelt hij over een Peruviaans gezin dat hij daar ontmoet heeft. Op een dag had de moeder een klein hortensiaplantje gevonden. Ze nam het mee en plantte het bij haar huis. Het plantje deed het geweldig. Het huis van de vrouw bleek net in een microklimaat te liggen dat ideaal was voor hortensias.


Hortensias

Haar man begon op kleine schaal hortensias te telen, overigens zonder veel van de bloemen te weten. De hortensias werden s morgens vroeg gesneden, verpakt en te voet de berg af gebracht. Vandaar gingen ze met een bustaxi naar de markt in Lima. De productie was laag, de kwaliteit matig en de schade door transport groot.


Toen de kinderen de leiding overnamen, wilden zij niet alleen de teelt uitbreiden maar ook de kwaliteit verbeteren. Er was behoefte aan kapitaal, maar ook aan teelt-technische ondersteuning. IDESI, de lokale organisatie waar Oikocredit mee samenwerkt, gaf een krediet van $4.000 voor de aankoop van een eigen vrachtwagentje.


Even belangrijk, zo niet belangrijker: zij zorgden ook voor goede teeltvoorlichting. Binnen een jaar kon de familie de lening voor de vrachtwagen afbetalen, ondanks de in onze ogen stevige rente (19% per jaar). Omdat ze wilden uitbreiden vroegen ze een tweede krediet aan voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest en om er plukkers van in dienst te nemen. Ook die lening werd binnen een jaar afgelost.


Bij de start van het bedrijf oogstte de familie ongeveer 16.000 bloemen, nu halen ze de 80.000 en het doel is de opbrengst per jaar naar 200.000 bloemen per hectare te laten groeien. Dat lukt pas als er het hele jaar goede irrigatie beschikbaar is. Daarvoor wordt weer krediet aangevraagd.


Coca-plantage

Breure vond het geweldig te zien hoe deze mensen in een paar jaar tijd het bedrijf zo bloeiend hadden weten te krijgen. Zij zorgden ook voor werkgelegenheid. Er zijn in de vallei nu meer dan 20 arbeiders die het hele jaar een baan met een redelijk inkomen in de hortensiakweek hebben. Zij hoeven niet meer in de coca-plantages te werken.


Hij had de oudste zoon gevraagd waarom hij voor een krediet van IDESI had gekozen en niet voor een commercile bank (die in dit geval een zelfde renteniveau hanteert).


De zoon vertelde dat het voor boeren heel moeilijk is om een lening te krijgen van een commercile bank. Bovendien dekt de bank zich volledig in met zekerheden, zodat de ondernemer, als er onverhoopt iets mis, een onevenredig groot risico loopt.


Nog belangrijker vond hij dat het krediet van IDESI vergezeld ging van een compleet pakket van training en voorlichting zoals teeltvoorlichting, managementtraining en inzicht in financile zaken. Dat had hen geholpen er een echt succes van te maken.


De familie heeft nu 15 ha. berghelling in productie. Daarnaast kopen ze de opbrengst op van naburige boeren, die inmiddels het vak van hen hebben geleerd. Hierdoor zijn zij een belangrijke toeleverancier geworden voor de handelaar in Lima. Zo hebben deze boeren iets in de melk te brokkelen gekregen.


Breure weet nu zeker: mensen zijn veel meer betrokken bij leengeld dan bij geefgeld. Een lening maakt mensen zelfredzamer.


Zo werkt Oikocredit

Oikocredit begon in 1975 met als doel ervoor te zorgen dat kerken en religieuze organisaties hun geld niet per ongeluk in wapenhandel zouden steken, maar er iets nuttigs mee zouden doen. Oikocredit trok kapitaal aan en belegde dat door het via lokale organisaties in ontwikkelingslanden uit te lenen aan coperaties en microkredietorganisaties.


Tegenwoordig komt het geld allang niet meer alleen van kerken. Steeds meer particulieren, gemeenten en bedrijven zien het nut van microkredieten in. Ook prinses Mxima heeft veel bijgedragen aan de bekendheid hiervan in brede kring.


Sinds een aantal jaren heeft Oikocredit een gewoon beleggingsfonds in Nederland. Het Oikocredit Nederland Fonds beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financile Markten (AFM). Beleggers kunnen al vanaf e 200 instappen. De participaties zijn, behalve via Oikocredit Nederland, ook te koop bij de ING Bank. Op Internet is net zoals voor elke gewone belegging - een financile bijsluiter te downloaden www.oikocreditnederlandfonds.nl.


Toch is het natuurlijk ook weer gn gewoon beleggingsfonds. Niet alleen door het nuttige werk dat er met het ingelegde geld gedaan wordt, maar ook omdat het de beleggers in het fonds niet in de eerste plaats om een zo hoog mogelijk rendement gaat. Oikocredit heeft sinds 1989, met uitzondering van de twee jaar van de Azi-crisis (toen het 1% werd) altijd 2% dividend uitgekeerd. Oikocredit Nederland Fonds streeft er naar jaarlijks 1,55% dividend uit te keren, dat is gebaseerd op 2% dividend van Oikocredit minus de kosten van beheer van 0,45%. De aan- en verkoop van participaties is gratis. De overheid stelt beleggingen in Oikocredit tot €53.421 per persoon vrij van heffing in box 3 en geeft de belegger een heffingskorting van 1,3% van het belegde bedrag in box 1. In totaal is het rendement op een belegging in Oikocredit dus vaak 4,05%.


Lenen en trainen

Oikocredit wil eigenlijk twee dingen: zij gelooft behalve in lenen ook in trainen. Hoe goed het werkt blijkt uit het terugbetalingsgedrag: 95% van de leningen wordt terugbetaald. Dat is een hoog percentage. Normaal zijn banken al blij wanneer ze 60-70% van de startersleningen in hun portefeuille terugbetaald krijgen. Het hele systeem is er ook op gericht het geld weer terug te krijgen. Want alleen zo kan het geld weer worden uitgeleend aan de volgende ondernemer.

Bron: Overgeld.nl 7 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant