Beleggingsfonds op naam van erfgenamen om successierecht te ontlopen
Beleggingsfonds Ik ben een weduwe zonder kinderen en heb mijn nichtje en petekind als enige erfgename. Waar ik nogal moeite mee heb, is de enorme hoge voet van successierechten, die zij straks moet betalen. In dat licht gezien zou er een mogelijkheid zijn, dat ik mijn beleggingsfonds op beider namen laat zetten, zodat dit straks 'gewoon' op haar naam staat, of snijden wij ons dan in de vingers?


Door de beleggingen op twee namen te zetten doet u een schenking en is dus schenkingsrecht verschuldigd. Een beter idee is om uw nicht nu in ieder geval jaarlijks een bedrag van 2.648 belastingvrij te schenken. Eventueel lunt u het alleen op papier schenken. Uw nicht leent u het geschonken bedrag dan direct weer terug. Over deze lening betaalt u jaarlijks rente. Die rente wordt niet als schenking gezien door de fiscus. Uw nicht moet de vordering op u in box 3 als bezit opgeven, maar u mag de schuld aan uw nicht weer aftrekken. Per saldo betaalt u samen dus niet meer dan u nu betaalt in box 3.

Bron: Overgeld.nl 3 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant