Beloon schoon stimuleer zuinig
stimuleer De milieubelasting door automobilisten kan snel afnemen als het kabinet kiest voor een pakket met slimme maatregelen en stopt met het oplaten van proefbalonnen. Dat liet de Bond van Garagehouders Bovag weten.


De belangenorganisatie verwijt het kabinet het maken van plannen ,,die - onder het mom van het milieu - alleen bedoeld lijken om de schatkist te vullen''. Als voorbeeld noemt de Bovag het plan van staatssecretaris De Jager om de allerzuinigste leaseauto's te belonen met een lagere bijtelling. ,,Een maatregel die geen milieueffect heeft omdat die allerzuinigste auto's (een handjevol, voor het merendeel de allerkleinste types) simpelweg niet of zeer beperkt in het leasepark voorkomen.'' De garagehouders vinden dat het kabinet er beter voor kan kiezen de zuinigste en schoonste modellen per leaseklasse te belonen met een lagere bijtelling. Verder is het volgens de Bovag een goed idee de oudste dieselauto's zo snel mogelijk uit het wagenpark te verwijderen. Cijfers van TU Delft hebben uitgewezen dat 5 procent van de auto's in Nederland verantwoordelijk is voor 43 procent van de roetuitstoot. Het kabinet moet stoppen met het over een kam scheren van alle dieselmotoren. Dankzij moderne roetfilters is de uitstoot van fijnstof door nieuwe diesels volgens de Bovag met 99 procent teruggedrongen. Het kabinet kan daarom de extra aanschafbelasting van 908 euro voor diesels, die in het jaar 2000 werd ingesteld, laten vallen voor de schoonste dieselauto's. De Bovag verwacht ook positieve effecten als de aanschaf van een roetfilter wordt gekoppeld aan een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Deze belasting moet eveneens omlaag voor bezitters van auto's die nu al voldoen aan de strengere Europese milieunorm die in 2009 van kracht wordt. Verder oppert de Bovag het uitbreiden van de APK met een milieukeuring, het controleren van de bandenspanning (wie op de juiste spanning rijdt, bespaart 2 procent brandstof) en strengere normen voor de roetmeting bij diesels.
Bron: Algemeen Dagblad 12 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant