Bezwaar maken tegen woz waarde doe je zo
Bezwaar Wie een bezwaar overweegt, heeft met een systematische aanpak de meeste kansen, adviseert Vereniging Eigen Huis. Controleer alle gegevens op de woz-taxatie, de beschikking: staat het adres correct genoemd, evenals de naam, de peildatum (1 januari 2005) en kadastergegevens? Bij fouten is de gemeente weer aan zet.


Vergelijk de woz-waarde met vergelijkbare woningen die rond de peildatum (01-01-2005) zijn verkocht. Als u er een garage bij hebt en de buren niet, dan is dat natuurlijk wel een aanmerkelijk verschil. De waarde verandert, als tussen 2005 en 2007 is verbouwd en de woning duurder (of beduidend goedkoper) is geworden.


Wijkt de taxatiewaarde veel af, dan is bezwaar mogelijk, binnen 6 weken na dagtekening van de taxatie moet dat bij de gemeente binnen zijn. Het schriftelijk bezwaar stelt allereerst waartegen de eigenaar zich verzet. Dat moet altijd worden onderbouwd, gericht aan de afdeling gemeentelijke belastingen en moet ondertekend zijn. Bezwaar per e-mail is niet overal toegestaan.


De gemeente moet binnen een jaar uitspraak doen.


Noemt de gemeente de klacht ongegrond, dan is een beroepsschrift bij de rechtbank mogelijk. De griffiekosten bedragen 38. Het beroep moet opnieuw goed onderbouwd zijn. De rechter controleert de waarde van de woning.


Bij afwijzing door de rechter is hoger beroep bij de belastingkamer van het gerechtshof mogelijk (kosten: 105). Wederom afgewezen? Dan resteert de Hoge Raad.


Als de gemeente na het bezwaar erkent dat de woz-waarde te hoog is, maar heeft ze nog geen uitspraak gedaan, dan geldt de oude woz-waarde (01-01-2003). Later volgt dan de verrekening.

Bron: Overgeld.nl 5 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant