Bijleenregeling is niet zo simpel
Bijleenregeling De Belastingdienst controleert bij de aangifte over 2006 extra streng op de bijleenregeling. U krijgt hiermee te maken als u na 2003 uw woning met overwaarde heeft verkocht en binnen vijf jaar een nieuwe woning heeft gekocht. Niet alle hypotheekrente is dan namelijk aftrekbaar. Hoe werkt het precies?


De bijleenregeling stimuleert huizenbezitters hun overwaarde bij de verkoop van een huis te investeren in hun nieuwe woning. Voorheen werd de overwaarde vaak gebruikt om een auto, boot of nieuwe meubels van te kopen.


Het idee achter de maatregel is vrij eenvoudig: als u de winst op uw oude huis niet gebruikt voor uw nieuwe huis, heeft u geen recht op renteaftrek over het deel van de hypotheek dat u niet had hoeven afsluiten.


Wanneer u uw huis dus verkoopt met een overwaarde van 50.000, dan mag u dit geld gerust vrij besteden en een volledige hypotheek afsluiten voor uw volgende, duurdere, woning. U mag dan alleen geen hypotheekrente meer aftrekken over deze 50.000. Dit deel van de lening valt dan in box 3.


De Belastingdienst gebruikt hierbij niet het begrip overwaarde, maar de term eigenwoningreserve. Dit is, kort gezegd, de opbrengst van uw verkochte woning, verminderd met de hypotheekschuld plus de verkoopkosten van de verkochte woning en de aankoopkosten van de nieuwe woning.


Tot zo ver is het redelijk simpel. Maar de uitwerking verdient volgens experts absoluut geen schoonheidsprijs. Het is een draak van een regeling, al is hij goed bedoeld, zegt fiscalist Regina de Valk, die geregeld in deze krant publiceert. Dat je geen auto meer mag kopen van je overwaarde, dat is begrijpelijk. Maar er zijn zoveel kleine postjes waar je op moet letten, het is geneuzel in de marge.


Kosten

Onder verkoopkosten vallen bijvoorbeeld makelaarskosten en taxatiekosten, maar niet de kosten die u maakt als u de muren een nieuw likje verf geeft om potentile kopers te verleiden. Onder de aankoopkosten vallen makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten voor de overdracht van het huis. De kosten die gemaakt worden voor de financiering vallen daarentegen weer niet onder de aankoopkosten. De afsluitprovisie mag dus niet worden meegenomen in de aankoopkosten, wat concreet inhoudt dat iemand die al eerder een huis kocht de rente over de meegefinancierde afsluitprovisie niet mag aftrekken terwijl dat voor starters wl is toegestaan. Er zijn daarom veel mensen met een hypotheek voorlichting die voor ongeveer 98% aftrekbaar is. Dat is voor velen nauwelijks uit te rekenen, die moeten daarvoor dan een adviseur inschakelen, stelt De Valk. Het is raar dat een regeling zo ingewikkeld is dat mensen hun eigen aangifte niet meer kunnen invullen.


Complex

Dat de bijleenregeling ingewikkeld is, beseft ook de Belastingdienst. De regeling is vrij nieuw en complex. Er zijn signalen dat het invullen ervan niet altijd even goed gaat, erkent een woordvoerder. Dat we dit jaar extra controleren op de bijleenregeling, heeft dus niet alleen als doel om de handhaving extra kracht bij te zetten, maar ook om de voorlichting te verbeteren. Zo hebben we onze website op dit punt aangepast en is de brochure en de aanvullende toelichting nog eens goed doorgenomen op verbeteringen.


Desondanks is het nog een heel geworstel om er uit te komen. We geven twee voorbeelden:


Als uw nieuwe woning duurder is dan uw oude woning, mag u alleen hypotheekrente aftrekken over het bedrag dat zo groot is als de aankoopprijs van de woning, inclusief de aankoopkosten, verminderd met de eigenwoningreserve. Dus: als u uw huis verkoopt met een ton overwaarde en een nieuw huis koopt voor 200.000 (inclusief kosten), mag u alleen de rente aftrekken over 100.000. De rest van de lening valt in box 3.
Als uw nieuwe woning goedkoper is dan uw oude woning, mag u de volledige hypotheek blijven aftrekken. Stel, op uw huis rust een hypotheek van 250.000 en u verkoopt het voor 400.000. Er komt dan 150.000 overwaarde vrij. U mag dan voor uw nieuwe woning uw oude hypotheek van 250.000 in stand houden. Koopt u een ander huis van 250.000 inclusief de bijkomende kosten, dan kunt u vrij beschikken over de 150.000 aan overwaarde en is de hypotheekrente over 250.000 geheel aftrekbaar.

Op zich is de regeling goed te volgen voor simpele gevallen, maar wie bijvoorbeeld gaat scheiden of eerst een eigen huis had en nu samen een huis koopt, zal het nodige rekenwerk moeten verrichten.


Verschillende belastingexperts verwachten dan ook dat de bijleenregeling niet al te lang in deze vorm zal blijven bestaan, omdat hij totaal niet past in het kader van de administratieve lastenverlichting. Tot die tijd zult u echter goed moeten opletten bij het invullen van uw belastingaangifte.


Tussentijds aflossen

Tussentijdse aflossingen van de hypotheek mogen in mindering worden gebracht op de eigenwoningreserve. Zo wordt voorkomen dat aflossen tot een blijvende beperking van de hypotheekrenteaftrek leidt bij de aankoop van een volgend huis, omdat de aflossing wordt verrekend met de toekomstige overwaarde.


Woningbezitters met een beperkte of geen eigenwoningschuld hebben bovendien recht op een extra aftrekpost. Dit is het geval als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente. Het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten mag dan weer afgetrokken worden. Wie zijn hypotheek bijna afgelost heeft, wordt hierdoor niet gestraft door een hoge bijtelling in box 1, zonder dat daar een aftrekpost tegenover staat.


Beperking van renteaftrek

De hypotheekrenteaftrek bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw en is ingesteld om het eigenwoningbezit te stimuleren.


Geruime tijd wordt er echter al gedebatteerd over het afschaffen van de regeling, omdat de mensen met het hoogste inkomen en de duurste huizen het meeste profijt hebben van de regeling.


Bovendien zou de hypotheekrenteaftrek volgens de voorstanders van afschaffing op termijn niet meer zijn op te brengen. Tegenstanders menen echter dat met het afschaffen van de aftrek de woningmarkt grote klappen te verduren krijgt.


De laatste jaren is de renteaftrek enigszins beperkt. Sinds 1997 is alleen de rente aftrekbaar van het deel van de lening dat daadwerkelijk in een woning is genvesteerd.


Bij de belastinghervorming van 2001 is bepaald dat de rente maximaal dertig jaar aftrekbaar is en dat de aftrek alleen geldt voor de woning die geldt als hoofdverblijf. De rente op vakantiehuisjes werd daarmee niet meer aftrekbaar. Tenslotte werd op 1 januari 2004 de bijleenregeling ingevoerd, de derde echte beperking uit de geschiedenis van de hypotheekrenteaftrek.

Bron: Overgeld.nl 19 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant