Bos onder vuur over aanpakken topinkomens
topinkomens DEN HAAG - SP, GroenLinks en PVV vinden dat minister van Financin Wouter Bos onvoldoende doet om de zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven aan te pakken. In een spoeddebat wezen ze er woensdag op dat Bos als PvdA-fractieleider het vorige kabinet regelmatig verweet te weinig te doen om de groei van de topinkomens te beteugelen, maar dat hij nu weigert met fiscale maatregelen te komen.

Slappe hap, aldus GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik. Tony van Dijck (PVV) noemde Bos een hond die wel blaft maar niet bijt. Zij en SP'er Ewout Irrgang drongen aan op concrete maatregelen. SGP-Tweede Kamerlid Bas van der Vlies noemde de situatie van Bos deerniswekkend. Hij heeft jarenlang aangedrongen op maatregelen, maar zit nu in de tang van de relatieve machteloosheid, aldus Van der Vlies. De PvdA wil dat Bos eerst gaat praten met de sociale partners. Levert dat niks op, dan sluit zij een hoger fiscaal toptarief niet uit. InvloedVVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien de oplossing van de buitensporig hoge beloningen in de top van de ondernemingen niet in een hoger toptarief. Pieter Omtzigt (CDA) wil dat aandeelhouders meer gebruik gaan maken van hun invloed. Hij ziet daarbij vooral een rol voor pensioenfondsen, die belangrijke aandeelhouders zijn en waarvan de besturen gevormd worden door vertegenwoordigers van vakbeweging en werkgevers. Fatma Koser Kaja (D66) wil niet terug naar de jaren zeventig door hoge belasingtarieven in te voeren. Zij ziet meer in betere controle door aandeelhouders en commissarissen. VVD'er Weekers wees niet alleen fiscale maatregelen af, maar had ook bedenkingen tegen door het kabinet voorgestelde adviesrecht voor ondernemingsraden. De ondernemingsraad gaat ook niet over de cao's, aldus Weekers. De zorg over de hoge topinkomens wordt vooral ingegeven doordat die de cao-onderhandelingen over loonmatiging bemoeilijken.
Bron: Volkskrant 11 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant