Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd
Bosbelasting Aowers krijgen de ouderenbelasting misschien al eerder voor de kiezen dan vanaf 2011, zoals in het regeerakkoord staat. Volgens ingewijden is versnelde invoering van de zogenoemde Bosbelasting een van de maatregelen die deze week mogelijk op tafel komt als het kabinet de explosieve stijging van de vergrijzingskosten bespreekt.

Komende week moet de ministerraad knopen doorhakken over de Miljoenennota, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Behalve de begroting voor 2008 kijkt het kabinet al verder vooruit omdat het grote zorgen zou hebben over de kosten van de vergrijzing. Die vallen volgens de laatste berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) veel hoger uit dan in het regeerakkoord was voorzien.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 27 augustus 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant