Bruidsjurk van dochter aftrekbaar




Bruidsjurk Wij hebben de bruidsjurk van onze dochter betaald. Kunnen wij dit als gift aftrekken op onze aangifte?


Het is niet mogelijk een gift aan uw dochter af te trekken. Alleen giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen die door de belastingdienst als zodanig zijn erkend, mogen worden afgetrokken.

Bron: Overgeld.nl 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant