Burger melkkoe van de gemeente
gemeente Nederlanders worden door hun gemeenten financieel uitgeknepen. De gemeentelijke woonlasten zoals onroerendezaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing stijgen dit jaar ongeveer twee keer zo hard als de inflatie.


De verschillen per gemeente zijn enorm. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de consumentenorganisatie van 625.000 huiseigenaren. Zo betaalt een woningeigenaar in Leiden dit jaar door de invoering van afvalstoffenheffing 40% meer aan zijn gemeente dan in 2006.


Toestemming

Ondanks de wettelijke maximering van de ozb-stijging, komen nog forse stijgingen voor. Enerzijds van gemeenten die provinciale toestemming hebben om de ozb bovenwettelijk te laten stijgen, zoals Maarssen waar de belasting met maar liefst 75% stijgt. Anderzijds doordat gemeenten die onder het gemiddelde tarief zitten zonder enige belemmering het tarief tot aan het gemiddelde mogen optrekken, aldus VEH-zegsman Hans Andr de la Porte.


Een van de gemeenten die hiermee te maken heeft is IJsselstein met een stijging van 48%. Maar ook gemeenten die niet de maximale ruimte gebruiken kunnen forse stijgingen laten zien, zoals Barneveld en Deurne met verhogingen van ruim 30%.


Burgers betalen ook exorbitant veel geld voor het rioolrecht. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt het rioolrecht met een stijging van 129% meer dan verdubbeld. In Culemborg moeten inwoners dit jaar maar liefst 74% meer betalen voor aansluiting op het riool.


De gemeente Leiden spant de kroon met de invoering van 167 euro voor het ophalen van het huisvuil. Tot op heden werden deze kosten uit de algemene middelen of de ozb-opbrengsten betaald. Omdat de ozb in Leiden toch nog iets stijgt, is de vraag gerechtvaardigd waar de extra ozb-inkomsten naar toe gaan. In voorgaande jaren werd in Leiden het huisvuil immers ook gewoon opgehaald.


Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde gisteren eveneens de stijgingen van de gemeentelijke lasten. De cijfers van de VEH wijken af omdat het CBS ook bouwvergunningen en leges in de stijging van woonlasten heeft meegerekend. Volgens het CBS ontvangen gemeenten bijna 7 procent meer uit de gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder.

Bron: Overgeld.nl 22 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant