Bv nederland vaart wel bij regeerakkoord
regeerakkoord De economen Lans Bovenberg en Wim Boonstra kunnen zich goed vinden in het regeerakkoord. Ook met de financile onderbouwing zit het wel goed. Bovenberg had op het gebied van de woningmarkt en de vergrijzing wel graag wat meer ambitie gezien.


DEN HAAG - ,,Het ziet er wel goed uit'', is de eerste reactie van de Tilburgse hoogleraar economie Lans Bovenberg op het gisteren verschenen regeerakkoord. ,,Het nieuwe kabinet trekt veel geld uit voor onderwijs, jeugd en integratie. Dat zijn belangrijke investeringen die burgers weerbaar maken in een tijd van globalisering.''


,,Er zijn wijze compromissen gesloten op hele belangrijke zaken'', constateert Wim Boonstra, hoofdeconoom bij de Rabobank. Dat rijkere ouderen die voor hun 65e stoppen met werken, AOW-premie gaan betalen, noemt hij als voorbeeld. ,,Het neemt de pijn weg bij het CDA dat 65-plussers gaan meebetalen aan de AOW. Tegelijk is het een maatregel om het basispensioen voor iedereen betaalbaar te houden. Mensen krijgen de keus: meebetalen aan de AOW, of langer doorwerken.''


Kritiek van de vakcentrale FNV dat werknemers in zware beroepen hiervan de dupe worden, wuift de Rabo-econoom weg. ,,Een bouwvakker die vroeg is begonnen met werken, heeft naar alle waarschijnlijkheid geen aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer.''


Positief

Het kabinet baseert haar plannen op een verwachte economische groei van twee procent per jaar. De huidige minister van Financin Gerrit Zalm, ging totnogtoe uit van een 'behoedzaam scenario', waarin de economische groei voorzichtiger werd ingeschat. De kans op meevallers nam hierdoor toe en de kans op tegenvallers werd kleiner. Duidt de koerswijziging van het nieuwe kabinet op een minder solide financieel beleid?


Bovenberg denkt van niet. ,,Aan de uitgavenkant is alles dichtgetimmerd. Als de inkomsten onverhoopt tegenvallen doordat het economisch tegenzit, loopt het begrotingstekort op. Maar dat gebeurt niet zomaar. De economische vooruitzichten zijn positief.''


Volgens Boonstra is er reden om minder voorzichtig te zijn. ,,Toen Zalm aantrad, was de staatsschuld en het begrotingstekort simpelweg te hoog. Door een combinatie van voorzichtig ramen en begrotingsdiscipline heeft hij de overheidsfinancin weer in evenwicht gebracht. Daardoor ontstaat ruimte voor andere prioriteiten. Voor de concurrentiepositie van BV Nederland is onderwijs en leveringszekerheid van energie nu belangrijker dan aflossing van de staatsschuld. Aan toekomstige generaties geef je niet alleen staatsschuld door, maar ook de investeringen in de maatschappij.''


Woningmarkt

Rabo-econoom Boonstra is blij dat het kabinet rust bewaart op de woningmarkt, door niet in te grijpen in de hypotheekrenteaftrek. Bovenberg had het liever anders gezien. ,,De hypotheekrenteaftrek is nu uitgeruild tegen de huurliberalisering. Maar de woningmarkt in Nederland zit op slot. Jonge gezinnen hebben moeite de woningmarkt te betreden. De keus niets te doen aan de hypotheekrenteaftrek maakt onzeker hoe het in de toekomst verder moet met de woningmarkt.''


Ook op het gebied van de vergrijzing had het kabinet meer ambitie kunnen tonen, vindt de Tilburgse hoogleraar. Het kabinet wil de komende vier jaar eenderde van de toekomstige financieringsproblematiek op zich nemen. Bovenberg had graag gezien dat er een staatscommissie kwam om maatregelen na 2011 voor te bereiden. ,,Als je burgers zekerheid wil bieden, moet je deze kabinetsperiode benutten om helderheid en consensus te scheppen over hoe je de andere tweederde gaat oplossen. Bij de volgende campagne krijg je weer hetzelfde gedoe. Burgers weten dan nog steeds niet of de AOW-leeftijd omhoog gaat of niet.''


De kosten van de vergrijzing zijn zeker niet op te vangen door ,,als een gek te gaan sparen'', zegt Boonstra. ,,Als het kabinet grote overschotten creert, worden die besparingen bij de eerste de beste verkiezingen weer weggegeven. Nederland heeft wat dat betreft een slechte reputatie.''


Verantwoordelijkheid

Dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en volledig arbeidsongeschikten er in de plannen van het kabinet op vooruit gaan, vindt Boonstra een goed punt in het regeerakkoord. ,,Nederland is een rijk land. Als je zag hoeveel mensen door de recente laagconjunctuur in financile problemen kwamen, dan zit er toch iets verkeerd.''


Bovenberg is blij de nadruk van het CDA op eigen verantwoordelijkheid terug te vinden in het regeerakkoord. Dat zorgt voor een evenwichtige combinatie van de sterke punten van links en rechts.


,,Linkse partijen gaan te veel uit van de goedheid van de mens'', meent de Tilburgse hoogleraar. ,,Door te pleiten voor solidariteit worden burgers soms te veel in de watten gelegd. Voor solidariteit heb je echter eigen verantwoordelijkheid nodig. Zonder eigen verantwoordelijkheid ondergraaf je de solidariteit. In de Bijbel staat niet voor niets: 'Wie niet werkt, zal ook niet eten.' ''

Bron: Nederlands Dagblad 8 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant