De jager kan wel ingrijpen bij belasting
ingrijpen Rotterdam. Staatssecretaris De Jager (Financin, CDA) denkt ten onrechte dat hij niets mag doen aan de belasting die bewoners van het Amsterdamse Bos en Lommerplein moeten betalen over een evacuatievergoeding.

Dat zegt de parlementair advocaat mr. R.W. Polak in een nog vertrouwelijk advies. De Tweede Kamer debatteert komende woensdag met de staatssecretaris, die stelt dat alleen de rechter de belastingaanslagen mag corrigeren. Op 11 juli vorig jaar moesten 190 bewoners van het Bos en Lommerplein op stel en sprong hun woning verlaten wegens gebreken in de ondergrondse parkeergarage. Naast de hotelaccommodatie kregen ze van de gemeente een dagvergoeding van 20 euro per persoon voor kleine onkosten. Dat bedrag, ongeveer 1.500 euro per gezin, heeft de fiscus belast. De gemeente Amsterdam dacht eerst dat de uitkering onbelast was, wilde toen de belastingheffing voor anderhalve ton afkopen, maar liet het uiteindelijk op een politieke confrontatie aankomen. De SP-fractie in de Tweede Kamer sprak de staatssecretaris aan op de naar haar mening onrechtvaardige belastingaanslagen. De Jager antwoordde dat hij er ook niets aan kon doen. De wet is de wet; de bewoners moeten maar naar de rechter stappen. Dat antwoord viel slecht bij een Kamermeerderheid. De parlementarirs trokken het juridische oordeel van de staatssecretaris in twijfel. Sinds enkele jaren kan de Kamer dat soort vragen voorleggen een eigen juridische adviseur: de parlementair advocaat. Die velde gisteren in een nog niet gepubliceerd advies een genuanceerd oordeel over de stellingen van de staatssecretaris. Hij is het met de staatssecretaris eens dat de inspecteur de wet goed heeft toegepast. Vervolgens wijst hij er op dat het belastingrecht de staatssecretaris de bevoegdheid geeft de aanslagen ongedaan te maken. Die zogenoemde discretionaire bevoegdheid is ingevoerd toen er na de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam ook fiscale problemen ontstonden bij schade-uitkeringen. De fracties van SP (Ewout Irrgang) en PvdA (Paul Tang) eisen woensdag in een debat dat de aanslagen van tafel gaan. De VVD (Ineke Dezentj Hamming) vindt dat de aanslagen alsnog afgekocht moeten worden door de gemeente Amsterdam: Daar is alle narigheid begonnen.

Bron: NRC Handelsblad 22 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant