Den haag wil af van belasting probleemwijken
probleemwijken De gemeente Den Haag wil de overdrachtsbelasting in probleemwijken afschaffen. Daartoe heeft wethouder van Bouwen en Wonen Marnix Norder (PvdA) donderdag een voorstel gedaan aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, zijn partijgenote Ella Vogelaar. De minister bezocht de wijk Den Haag Zuidwest, een van de veertig probleemwijken op de lijst die zij vorige maand presenteerde.


Norder wil dat de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen wanneer zij onderling grond overdragen in een probleemwijk. Ook pleit hij ervoor dat woningcorporaties worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting bij een overdracht binnen dezelfde corporatie. Ten slotte wil hij dat er geen strafheffing meer komt als de gemeente nieuwe voorzieningen koopt tegen een symbolisch bedrag.


Volgens de wethouder is het noodzakelijk om investeringen in probleemwijken fiscaal aantrekkelijker te maken. De fiscale regelgeving vanuit het Rijk brengt vaak veel bureaucratische rompslomp met zich mee en dat belemmert soms de voortgang van stedelijke vernieuwing. We vragen nu heel concreet aan het Rijk daar iets aan te doen zonder dat het veel kost.


Minister Vogelaar wilde inhoudelijk nog niet reageren. Het is pas haar derde bezoek aan een probleemwijk, we zijn nog in de orinterende fase, zegt haar woordvoerder donderdag. Maar alle voorstellen zullen serieus worden genomen. Vogelaar maakt een rondgang langs alle veertig probleemwijken op de lijst.

Bron: De Pers 12 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant