Digid ontduiken kan nog even
ontduiken DEN HAAG - Het woordje moet staat in hoofdletters geschreven en is nog tweemaal onderstreept ook.


Twee pijltjes wijzen naar het woord DigiD zodat de lezer er niet omheen kan. Het is duidelijk: de Belastingdienst wil belastingbetalers inwrijven dat er er geen ontsnappen aan is. We moeten allemaal aan de DigiD, de elektronische handtekening.


Met een persoonlijke code en wachtwoord, vergelijkbaar met de pincode van de bankpas, moet elke belastingbetaler zijn aangifte ondertekenen.


Ontmoedigend voor iedereen die toch al als een berg opziet tegen 1 april en ten overmaat van ramp ook nog onhandig is met computers? Nogal. Heel irritant, nog afgezien van bezwaren die sceptici aanvoeren over de betrouwbaarheid van het systeem. Niemand checkt namelijk in levende lijve of de aanvrager van de code wel degene is voor wie de code wordt aangemaakt. Misbruik, bijvoorbeeld bij scheiding, is mogelijk als voormalige partners elkaars code kennen.


Is er dan geen ontsnapping mogelijk? Ja, die is er en honderdduizenden Nederlanders zullen de vluchtwegen vrolijk aangrijpen.


Neem de groep 55-plussers die zijn aangesloten bij de ouderenbonden ANBO of KBO. Op het moment dat zij hulp krijgen bij het invullen van hun aangifte, hoeven zij geen DigiD te gebruiken. Sterker nog, de persoon die helpt mg niet eens de DigiD, net zoals je ook geen geld mag pinnen met de bankpas van iemand anders.


Ook veel vakbondsleden ontspringen op deze wijze de dans. Zo zullen circa 280.000 FNVers geen digitale code aanvragen. Zij roepen hulp in van hun bond en in dat geval is het aanvragen van een code niet nodig. CNV verwacht meer dan 25.000 leden te zullen helpen. Daarnaast zijn er talloze informele initiatieven in wijkcentra waar vrijwilligers hun kennis en kunde aanbieden.


Er zijn nog meer uitzonderingen. De belastingbetalers die op de ouderwetse manier aangifte doen met een diskette, hoeven geen DigiD te gebruiken. Hetzelfde geldt voor mensen die de mazzel hebben in het buitenland te wonen of juist in de ongelukkige omstandigheid verkeren dat hun partner vorig jaar is gestorven.


Ondanks allekritiek en drempelvrees zal het overgrote deel van de bevolking de digitale code gebruiken, voorspelt Gera van Weenen, voorlichter van de Belastingdienst. Bijna een miljoen digitale aangiftes zijn inmiddels binnen, waarvan 770.000 mt DigiD. Het is nog niet bekend hoeveel papieren aangiftes er zijn binnengestroomd.


Zij erkent dat de boodschap beknopt of zelfs een beetje kortaf is. ,,Met deze advertentie proberen we in het kort duidelijk te maken dat je die code op tijd moet aanvragen. Als je in het laatste weekeinde van maart pas aan de slag gaat, dan ben je te laat.

Bron: Algemeen Dagblad 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant