Donner overdracht van uwv naar fiscus was onverantwoord
onverantwoord De overdracht van taken vorig jaar van uitkeringsinstantie UWV naar de Belastingdienst is achteraf niet verantwoord geweest. Er is te veel gevraagd van de diensten en de automatisering. Dat erkent minister Donner (Sociale Zaken).

Donner deed zijn uitspraken woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de grote administratieve problemen die er sinds de invoering van de wet Walvis zijn. Daardoor kan de fiscus niet beschikken over de juiste loongegevens over 2006 om voor werknemers definitief hun recht op toeslagen of teruggave van te veel betaalde premies voor bijvoorbeeld zorg of WW te kunnen vaststellen. De loongegevens zijn wel aangeleverd, maar voor de fiscus als gevolg van automatiseringsproblemen niet bruikbaar. De Belastingdienst moet daarom bij honderdduizenden bedrijven opnieuw de loongegevens opvragen. Woensdag bleek opnieuw dat de Kamer de problemen zat is en zich grote zorgen maakt over wanneer er een oplossing gevonden is. In september komen Donner en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) met een analyse van de situatie en voorstellen om de boel op orde te krijgen.Sinds vorig jaar problemen De problemen zijn er sinds de invoering van de wet Walvis vorig jaar. Met deze wet moesten de lasten voor het bedrijfsleven flink verlaagd worden omdat het loonbegrip werd vereenvoudigd en werkgevers maandelijks gecombineerd aangifte konden doen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen bij de fiscus. Anderhalf jaar lang zijn er echter al problemen met de computersystemen. Voor burgers bij wie te veel premie is ingehouden, kan het daarom nog enige tijd duren voordat ze hun geld terugkrijgen. Donner en De Jager boden woensdag opnieuw excuses aan. De staatssecretaris kon als kleine meevaller nog wel melden dat inmiddels is gebleken dat de gegevens van meer dan 150.000 werkgevers toch bruikbaar zijn. Zicht op het einde van de tunnel konden de bewindslieden echter nog niet bieden. Het komt goed, ik kan u alleen niet zeggen wanneer, hield Donner de Kamerleden voor.
Bron: Overgeld.nl 4 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant