Echte milieubelasting brengt niets op
milieubelasting AMSTERDAM - Het kabinet meldt op Prinsjesdag trots dat de belastingen flink groener zijn geworden. Dat betekent niet dat de beroemde blauwe envelop voortaan van kleur verandert. Groen betekent dat vervuilende activiteiten voortaan zwaarder worden belast dan schone activiteiten. De gedachte is dat onwenselijk gedrag bestraft wordt, terwijl wenselijk gedrag juist wordt beloond.

Achter deze verschuiving van de belastingen van arbeid naar milieu schuilt echter een gevaar. Milieubelastingen beogen een gedragsverandering. Waneer dat lukt, is dat mooi, maar dan moet meteen gezocht worden naar nieuwe belastingen. Wanneer bijvoorbeeld de nieuwe belastingverhoging voor SUVs en de belastingverlaging voor schone kleine autos een echt succes is, wordt er straks geen SUV meer verkocht. In dat geval kost de maatregel de fiscus geld in plaats van dat hij geld oplevert. De vraag is daarom hoe het zal aflopen met de nieuwe belastingen op vliegen, verpakkingen, diesel en vuile autos. De introductie van het Kwartje van Kok is een voorbeeld van hoe het niet moet. Het kwartje leverde de schatkist jaarlijks honderden miljoenen euros op. De bijbehorende gedragsverandering bleef echter uit. Automobilisten betaalden meer voor hun benzine en reden er geen kilometer minder om.Toch zijn consumenten wel degelijk gevoelig voor de prijs van vervoer, stelt Martijn Blom, milieueconoom van CE in Delft. Uit onderzoek blijkt dat consumenten toch gevoelig zijn voor prijsprikkels: Wanneer de prijs van autorijden met 5 procent stijgt, dan neemt het gebruik van autos met 1 procent af. In jargon heet het dat mobiliteit een prijselasticiteit heeft van -0,2. De prijsveranderingen moeten hierbij wel enige omvang hebben om een verandering te veroorzaken. Het in kleine stapjes verhogen van bijvoorbeeld de benzineaccijns geeft consumenten de tijd om te wennen aan een nieuw prijsniveau. Of er ook milieuwinst volgt, hangt af van marginale beslissingen. De jaarlijkse vakantie zal niet snel geschrapt worden, maar misschien gaat het weekeindje New York nu niet door, zegt Blom. Een vliegticket naar New York wordt straks 45 euro duurder. Volgens Blom spoort deze 45 euro heel redelijk met de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot die deze vlucht oplevert. Dat is ongeveer 40 euro voor zon afstand, aldus Blom.Milieu-economen zien graag dat consumenten bij hun beslissingen alle kosten meenemen van hun gedragingen. De milieukosten horen hier uitdrukkelijk bij. Dat gaat alleen wanneer alle kosten worden doorberekend in de prijs van bijvoorbeeld een vliegticket.De effecten van het duurdere vliegticket zullen overigens niet groot zijn. De belastingdienst gaat ervan uit dat deze heffing jaarlijks 350 miljoen euro zal opleveren. Een woordvoerster van de belastingdienst legt uit dat de dienst er inderdaad niet van uitgaat dat het vliegverkeer zal afnemen. Alleen de groei van het vliegverkeer kan iets worden afgetopt. De belastingdienst gaat ervan uit dat over een jaar of vier de groei van het vliegverkeer met 8 procent is afgenomen door de vliegticketheffing. Misschien kan het vliegverkeer nog op een andere manier afnemen. Bij luchtvaartmaatschappijen wordt er intern rekening mee gehouden dat het weekeindje weg met het vliegtuig hetzelfde lot wacht als de bontjas. Eens was zon jas in de mode, maar nu is een bontjas fout. Een weekeindje New York om te gaan winkelen, zou op dezelfde manier uit de mode kunnen raken.

Bron: Volkskrant 21 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant