Eenderde huurders kreeg vorig jaar toeslag
Eenderde VOORBURG - Ruim 30 procent van de huurders, bijna een miljoen huishoudens, heeft vorig jaar huurtoeslag ontvangen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde maandag dat de Belastingdienst in 2006 in totaal voor 1,8 miljard euro aan deze toeslagen uitkeerde. De tegemoetkoming bedroeg gemiddeld 150 euro per maand. Gemiddeld betaalden mensen die toeslag kregen een huur van 380 euro. De overheid droeg voor bijna 40 procent bij aan de huurlasten, aldus het CBS. Onder de ontvangers van de tegemoetkoming was de helft van het aantal niet-westerse huurders dat Nederland telt. Van de autochtone huurders kreeg 30 procent een toeslag. Tweederde van de allochtone huishoudens die geld van de overheid kregen voor de huur, bestond volgens het CBS uit meerdere personen, terwijl tweederde van de autochtone ontvangers alleenstaand was. Ruim eenvijfde deel van de uitgaven aan de toeslag ging naar de stadsgewesten Amsterdam en Rotterdam samen (22 procent). In Rotterdam en Heerlen waren procentueel de meeste huishoudens die een huurtoeslag ontvingen: bijna een op de vijf.
Bron: Volkskrant 26 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant