Eigen huis regeerakkoord gemiste kans
regeerakkoord Het coalitieakkoord van CDA en PvdA en Christenunie is een gemiste kans voor de woningmarkt. Weliswaar wil de coalitie meer woningen bouwen, maar er wordt niet gemeld hoe. Het akkoord zegt niets over obstakels zoals stroperige regelgeving, gebrek aan nieuwbouwlocaties en te dure bouwgrond. Ook koopstarters wordt een wassen neus voorgehouden, omdat corporaties niet worden gedwongen meer huurwoningen te verkopen. Samenvattend: de coalitie maakt de kiezer op belangrijke onderdelen blij met een dode mus inzake de woningmarkt.


Dat stelt Vereniging Eigen Huis in een reactie op het coalitieakkoord. De vereniging vindt het met de coalitie van belang dat de woningproductie wordt verhoogd naar 80.000 tot 100.000 woningen per jaar. Maar het is zeer de vraag of dat voornemen werkelijkheid wordt, nu de obstakels niet worden weggenomen.


Wel is Vereniging Eigen Huis positief over dwingende afspraken die worden gemaakt met corporaties. Zij worden contractueel gedwongen om meer te bouwen en sterk te investeren in oude wijken en generatiebestendig wonen. Daardoor kunnen ouderen in hun eigen wijk blijven wonen. De vereniging mist echter harde afspraken die corporaties verplichten om veel meer huurwoningen te verkopen dan nu het geval is. Ook dit streven wordt niet vertaald in beleid. Zo zet de coalitie ook de koopstarters in de kou.


De vereniging is voorts verheugd te lezen dat de regeringspartijen ervoor kiezen om door middel van investeringen de energie-efficintie van bestaande woningen te stimuleren. Minder te spreken is Eigen Huis over het afschieten van de huurliberalisatie. Omdat de huren kunstmatig laag worden gehouden voor welgestelden, blijft de kloof tussen de koop- en de huurmarkt bestaan. De coalitie ontmoedigt zo doorstroming van huur- naar koopwoningen.


Eigen Huis vindt het geruststellend dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid blijft. Dat geeft stabiliteit en vertrouwen in de woningmarkt en is van belang voor de waardevastheid en betaalbaarheid van het eigen huis. Dat is belangrijk, want de huizenmarkt is in hoge mate een vertrouwensmarkt.


Maar de vereniging betreurt het dat de coalitie geen nieuw woningmarktbeleid formuleert. De gehoopte commissie voor de woningmarkt komt er ten onrechte niet, ondanks brede steun. Deze commissie had de problemen op de woningmarkt kunnen inventariseren en er samenhangend over kunnen adviseren. Ook deze coalitie gaat een fundamenteel debat over de woningmarkt volledig uit de weg. Het ziet er niet naar uit dat de structurele problemen daadkrachtig worden aangepakt.

Bron: Vereniging Eigen Huis 8 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant