Eigenwoningforfait in 2009 verhoogd
Eigenwoningforfait Het maximum op het zogeheten eigenwoningforfait verdwijnt vanaf januari 2009. Dat staat in het Belastingplan 2008 dat dinsdag door het kabinet is gepresenteerd.Met deze maatregel treft het kabinet de bezitters van dure huizen. Het eigenwoningforfait is een aan de waarde van de woning gekoppeld bedrag dat huiseigenaren voor de belasting bij hun inkomen moeten optellen. Nu is het forfait nog maximaal 9150 euro, wat overeenkomt met een woning van ongeveer 1,6 miljoen euro. Door dit plafond los te laten, wordt de schatkist vanaf 2009 met ongeveer vijftien miljoen euro gespekt. In het plan staat verder dat woningcorporaties vanaf januari 2008 over al hun activiteiten vennootschapsbelasting gaan betalen. Dat geldt nu alleen voor hun commercile activiteiten. Het kabinet vindt dat de corporaties zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld tot reguliere ondernemingen en daarom gewoon belastingplichtig zijn. Dit levert de schatkist elk jaar ongeveer een half miljard euro op. Ook pakt het kabinet het belastingvoordeel voor pensioensopbouw aan. Pensioensopbouw boven de 185 duizend euro is nog wel toegestaan, maar dan zonder fiscale ondersteuning. Deze maatregel levert naar schatting jaarlijks zestig miljoen euro op.

Bron: De Pers 18 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant