Emmen handelt woz bezwaren flitsend af
bezwaren Op 28 februari verstuurde de gemeente Emmen de gemeentelijke belastingaanslagen. Jaarlijks komen er bezwaren binnen op de belastingaanslag. Met ingang van 2007 is de gemeente Emmen, als eerste gemeente in Nederland, gestart met een proef om een deel van de bezwaren binnen een dag af te handelen.


Inwoners van de gemeente Emmen konden dit doen door een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum. Bijna 80% van de mensen die een afspraak hebben gemaakt om bezwaar te maken, zijn ook daadwerkelijk binnen een dag afgehandeld.


Snelheid

In totaal verstuurde de gemeente Emmen 51.592 WOZ-beschikkingen. Hierop kwamen 2.059 bezwaren. Voorheen duurde het minstens zes maanden om alle belastingbezwaren af te handelen. Nu zijn maar liefst acht van de tien bezwaren binnen een dag afgehandeld.


Werkprocessen

Deze manier van bezwaarafhandeling is mogelijk geworden door een verandering in het werkproces van team Belastingen. Daarnaast is er de afgelopen jaren genvesteerd in de kwaliteit van de bestanden en in geautomatiseerde ontsluiting van gegevens.


Belangstelling

Dit proefproject heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen en wordt zeker verder opgepakt. Niet alleen in Emmen: inmiddels hebben Parkstad Limburg en gemeenten Meerssen en Groningen concrete belangstelling getoond.

Bron: Vereniging Eigen Huis 16 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant