Extra belastingschijf topinkomens
belastingschijf AMSTERDAM - Topverdieners die meer verdienen dan 185.000 euro moeten van elke euro boven dat bedrag 60 cent afdragen. Nu is dat 52 cent. Verder moet het pensioen van deze hoge inkomen gebaseerd worden op het gemiddelde loon in plaats van het laatst verdiende loon.

Dit staat in een plan van FNV Vakcentrale met maatregelen om topinkomens af te romen. Het plan wordt vandaag aangeboden aan het kabinet. We zijn met deze voorstellen gekomen omdat minister Bos van Financin ons uitdaagde met een alternatief te komen voor zijn voorstel, zegt FNV-bestuurder Peter Gortzak. In uitgelekte kabinetsplannen staat dat de belastingfaciliteiten voor het pensioen van topverdieners moeten worden gewijzigd. Het kabinet wil de zogeheten omkeerregel voor pensioenen van inkomen boven de 185.000 euro afschaffen. De omkeerregel houdt in dat over pensioenpremies geen belasting wordt geheven. De fiscus komt pas in actie als het pensioen wordt uitgekeerd.Het aantasten van omkeerregel is symboolpolitiek. Wij zijn principieel tegen het aanpakken van de omkeerregel, zegt Gortzak. Het enige dat gebeurt, is dat de belastinginkomsten naar voren worden geschoven. Dat is nu leuk voor de begroting, maar die inkomsten hebben we juist nodig over een aantal jaar als de vergrijzing op zijn top is. De omkeerregel maakt het Nederlandse pensioenstelsel vergrijzingsbestendig. Een ander bezwaar is volgens Gortzak dat het laten vervallen van de omkeerregel boven een bepaalde grens uitvoeringstechnisch erg moeilijk is. De hoge administratieve lasten moeten worden opgebracht door alle deelnemers, zegt Gortzak. Ook door werknemers met lage inkomens.Gortzak: Het is goed dat Bos iets wil doen aan exorbitante inkomensstijging van de topgraaiers, maar hij neemt een verkeerde maatregel. Vandaar dat wij nu komen met een aantal uitgewerkte voorstellen.Behalve een een belastingverhoging wil vakbondskoepel FNV de pensioenen van topinkomens versoberen. Vrijwel alle werknemers zijn overgeschakeld van een eindloon naar een middelloonpensioen. Topverdieners moeten die weg ook volgen, aldus Gortzak.FNV wil het betalen van hoge beloningen minder aantrekkelijk maken voor bedrijven. Dit wil de vakbond bereiken door de aftrekbaarheid voor de vennootschapsbelasting van bepaalde beloningscomponenten te beperken. Zo wil de bond dat een bonus niet hoger is dan de helft van de reguliere beloning niet langer aftrekbaar is. Een bestuurder die veel geld heeft gespaard, wil FNV ook fiscaal treffen. De bond pleit voor het verdubbelen van de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent voor bedragen hoger dan 185.000 euro.

Bron: Volkskrant 17 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant