Extra mankracht fiscus voor grootste probleemgevallen
probleemgevallen Om de grootste problemen van burgers op korte termijn het hoofd te bieden, zet de Belastingdienst de komende tijd extra mankracht in. Op die manier kunnen belastingplichtigen met hun problemen ook s avonds of in het weekeinde bij de fiscus terecht.


Voor de langere termijn zit de oplossing vooral in het vernieuwen van alle computersystemen, benadrukte staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) donderdag in een debat met de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou dat vijf tot tien jaar kunnen duren, maar De Jager wil in ieder geval het hele systeem van de toeslagen, de tegemoetkomingen voor huur, zorg en kinderopvang, in 2009 op orde hebben.


Met zijn toezeggingen stelde De Jager voorlopig een zeer bezorgde Kamer donderdag gerust. In het parlement is grote onvrede over het functioneren van de dienst waar de afgelopen tijd uitbetalingen misgingen en grote vertragingen waren bij het verwerken van gegevens. De Kamerleden gaven aan veel klachten van verontruste belastingplichtigen te hebben gehad.


De Jager erkende dat er problemen zijn, maar deed ook een beroep op het parlement niet te snel met kritiek te komen en eerst uit te zoeken of er echt problemen zijn. Veel gedoe creeren we zelf, aldus De Jager.


Volgens de staatssecretaris zijn de problemen te wijten aan de bezuinigingen op de dienst door vorige kabinetten, aan verouderde computersystemen en aan een aantal grote projecten zoals de toeslagen waarmee het afgelopen jaar begonnen moest worden. De Jager benadrukte dan ook dat de fiscus voorlopig geen ingrijpende wijzigingen kan verwerken. De komende tijd kijkt hij hoe wetgeving en regels vereenvoudigd kunnen worden om problemen in de toekomst te voorkomen en de werkdruk bij de Belastingdienst te verlagen.


Op dit moment zijn er nog problemen bij de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag. De Jager had aangekondigd dat de ruim 25.000 probleemgevallen half april zouden zijn weggewerkt, maar hij moest donderdag toegeven dat nog ongeveer 2600 zaken moeten worden afgehandeld.


Ook bij de verwerking van andere toeslagen loopt het nog niet helemaal goed. Maar het gaat steeds beter, zei De Jager. Volgens hem is het aantal klachten de afgelopen weken drastisch afgenomen. Wel dreigt er vertraging bij het toezenden van de definitieve toekenning van toeslagen.

Bron: Overgeld.nl 19 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant