Fnv dreigt staat met rechter voor wga heffing
rechter AMSTERDAM - De FNV dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te dagen. Volgens Nederlands grootste vakcentrale wordt onterecht belasting ingehouden op premies die werknemers betalen voor hun WGA-verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit kan werknemers dit jaar maximaal 1,5 procent van hun nettoloon kosten volgens berekeningen van werkgevers en de vakbeweging.

We proberen de kwestie eerst in een overleg met de ministers Wouter Bos van Financin en Piet Hein Donner van Sociale Zaken op te lossen, aldus een FNV-woordvoerder maandag naar aanleiding van een bericht in het Financieele Dagblad. Maar de vakcentrale heeft er weinig vertrouwen in dat het overleg met Bos zal slagen en bereidt daarom alvast de rechtszaak voor. De zegsman wijst erop dat werkgevers en de vakbeweging eind vorig jaar al tevergeefs geprobeerd hebben de kwestie op te lossen met de voormalig ministers Gerrit Zalm van Financin en Aart Jan de Geus van Sociale Zaken. Volgens sociale partners kunnen ruim vier miljoen werknemers te maken krijgen met een negatief effect op hun nettoloon. De FNV bekijkt momenteel met vakbondsleden in hoeverre het koopkrachtverlies op hun loonstrook van maart te zien is. Dan zullen de werknemers eerst een bezwaar moeten indienen tegen de heffing over de premie voordat de FNV een proefproces kan beginnen. Volgens sociale partners kost het de fiscus 200 miljoen euro als de premie voor de WGA, een onderdeel van het nieuwe WAO-stelsel, aftrekbaar wordt van de belasting.
Bron: Volkskrant 26 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant