Fusie kost bussumers meer geld
bussumers BUSSUM - De inwoners van Bussum zullen bij welke fusie dan ook als enige dieper in de buidel moeten tasten. Uit het onderzoek naar de verschillende fusievarianten voor Bussum, Naarden, Weesp en Muiden blijkt dat de Bussumers meer onroerendzaakbelasting gaan betalen, terwijl de overige fusiepartners juist minder hoeven te betalen.


Bij een fusie met alleen Naarden zijn de Bussumers 0,26 euro per 2500 euro WOZ-waarde meer kwijt. Op een woning met een waarde van 250.000 euro betekent dat dus een ozb-verhoging van 26 euro. Naarders daarentegen gaan 0,47 euro minder betalen. Wordt er straks gekozen voor de G4 dan betalen Bussumers zelfs 0,42 euro meer, terwijl de andere drie gemeenten er gemiddeld 0,41 euro op vooruit gaan. Hierbij gaat het rapport er wel vanuit dat de gefuseerde gemeente dezelfde totale opbrengst uit de ozb wil halen als nu het geval is.


Ook eigenaren van niet-woningen gaan meer betalen in Bussum. Bij een G2 is dat 65 euro op een pand van een kwart ton. Bij een G4 is dat 104 euro. Ook in dit geval betalen de drie andere gemeenten minder. Uit het rapport blijkt verder dat bij een fusie tussen Naarden en Bussum de nieuwe gemeente drie ton extra uit de algemene uitkering van het rijk tegemoet kan zien. Een samengaan van de vier gemeenten heeft juist tot gevolg dat er zes ton minder binnenkomt vanuit het rijk. Weesp en Muiden krijgen bij een fusie vier ton minder uitgekeerd.

Bron: Gooi- en Eemlander 10 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant