Geen drastische verhoging ozb
drastische Er is geen reden om aan te nemen dat het afschaffen van het plafond aan de onroerendezaakbelasting (OZB) leidt tot stijgingen met twintig tot dertig procent. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) sloten maandag een akkoord met de VNG. Gemeenten mogen vanaf 2008 weer zelf bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) ze heffen aan huiseigenaren. De Vereniging Eigen Huis vreest dat gemeenten de OZB fors zullen verhogen. Maar volgens de VNG waren gemeenten de afgelopen jaren terughoudend in het verhogen van de lokale belastingen. Die zou gemiddeld slechts enkele procenten boven de inflatie liggen. Sommige gemeente hadden uitschieters naar boven. Maar de colleges leggen hierover verantwoording af tegenover de democratisch gekozen gemeenteraad. Deze besluiten over de lokale lasten worden in volledige transparantie en openheid naar de burger genomen, stelt het VNG. De zichtbaarheid van de OZB (het is een belasting die apart bij de burger apart op de deurmat valt), zou een extra motivatie zijn om verhogingen te beteugelen. De VNG wijst erop dat gemeentelijke belastingen slechts vijf procent vormen van de totale belastingen en accijnzen die Nederlandse burgers en bedrijven betalen. Het aandeel van de OZB in de totale woonlasten (heffingen, energie en water) is de afgelopen tien jaar constant gebleven. Dit betekent dat de OZB niet sneller stijgt dan andere woonlasten, namelijk nog geen tien euro per jaar per huishouden, aldus de VNG.
Bron: De Pers 5 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant