Geen rente meer bij te hoge huur of zorgtoeslag
zorgtoeslag DEN HAAG - Mensen die te veel huur- of zorgtoeslag hebben ontvangen en dit aan de Belastingdienst moeten terugbetalen, hoeven daarover geen rente meer te betalen. Ook hoeven ze niet langer daarover zelf contact op te nemen met de fiscus.

Daarnaast krijgen belastingplichtigen automatisch een aanbod voor een afbetalingsregeling. Dat heeft minister Gerrit Zalm (Financin) donderdag toegezegd aan de Tweede Kamer, die vreesde dat belastingplichtigen in financile problemen zouden kunnen raken terwijl de fout bij de fiscus ligt. Tot op heden moesten burgers zelf om kwijtschelding van de rente vragen. De hoogte van de toeslagen is inkomensafhankelijk. Begin vorig jaar werd duidelijk dat ongeveer 900.000 van de 6 miljoen aanvragen onjuist of onvolledig waren ingevuld. Hierdoor kon toen niet de juiste hoogte van de inkomensafhankelijke toeslag worden berekend. Om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een zorg- of huurtoeslag in de problemen zouden komen, betaalde de fiscus toch een geschatte toeslag uit. In 170.000 gevallen was dit bedrag te hoog, zo is uit controles achteraf gebleken. Momenteel moeten nog 23.000 mensen een toeslag terugbetalen. Zalm voerde donderdag zijn laatste debat in het parlement, voordat volgende week zijn opvolger Wouter Bos (PvdA) aantreedt. Zalm zou toch al afscheid nemen van de politiek. Als waardering voor de langstzittende minister van Financin ooit, dienden de Kamerleden een motie van waardering in. In de losse sfeer waarin het debat eindigde verklaarde Zalm de motie vervolgens onaanvaardbaar en kondigde aan volgende week af te treden. Indiener VVD trok vervolgens de motie weer in.
Bron: Volkskrant 15 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant