Geen vermogensbelasting als ons spaargeld is ondergebracht in een stichting
vermogensbelasting Is de volgende situatie mogelijk? Stel een echtpaar, getrouwd in gemeenschap van goederen, heeft als gevolg van de verkoop van hun huis 200.000 op de bank. Dat is voor de belasting aanleiding om vermogensbelasting te gaan heffen. Als deze mensen dat geld zouden onderbrengen in een door hen op te richting stichting dan hebben zij dus formeel geen geld meer. Derhalve kan de Belastingdienst geen vermogensheffing meer innen.


Indien een van de partners zou komen te overlijden hoeft de overblijvende geen successierechten te betalen. Immers, al het geld is ondergebracht in een stichting. En alleen bewindvoerders van de stichting kunnen beslissen wat te doen met het geld. Bewindvoerders kunnen de echtelieden zijn of bijvoorbeeld hun kinderen. Als het uitvoerbaar is wat moet ik dan ondernemen om een stichting op te zetten?


U vraagt zich af of er voordelen zitten aan het onderbrengen van uw spaargeld in een stichting. U zou dan geen aanslag in box 3 meer ontvangen.


Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die beoogt met behulp van haar vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Dat doel mag niet zijn het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan mensen die deel uitmaken van de organen van de stichting, noch aan anderen. Op deze laatste bepaling is een uitzondering: uitkeringen aan anderen zijn wel toegestaan wanneer de uitkeringen een idele of sociale strekking hebben.


Uit uw mail maak ik op (maar dat kan ik natuurlijk mis hebben) dat u hoopt dat u het geld van de stichting aan uzelf kunt uitkeren, maar dan zonder dat u hierover in box 3 belasting verschuldigd bent. Wanneer u het geld kwijt bent doordat u het heeft ondergebracht in een stichting, hoeft u hier inderdaad geen vermogensrendementsheffing meer over te betalen, maar u kunt het geld ook niet meer naar eigen goeddunken besteden. Waarschijnlijk is u dat de besparing van 1,2% belasting niet waard.


Als u denkt dat een stichting toch iets voor u zou kunnen zijn, raad ik u aan een notaris om advies te vragen hoe u dit in uw geval het beste zou kunnen regelen.

Bron: Overgeld.nl 14 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant