Gereserveerd geld voor verbouwing opgeven in box 3
Gereserveerd Wij hebben eind december 2006 onze hypotheek verhoogd omdat we een verbouwing gepland hadden. Dit geld voor de verbouwing hebben we in december overgemaakt gekregen en aangezien we in januari 2007 zijn begonnen met de verbouwing hadden we op 31 december 2006 nog niks uitgegeven.


Nu moeten we in box 3 de banksaldi doorgeven.... en die is nu extra hoog door die extra lening. Mogen we deze lening in mindering brengen op de banksaldi en waar moeten we dit bedrag dan wel vermelden?


Uw lening zit in box 1 en niet in box 3. U kunt uw banksaldo bij de aangifte box 3 dus verminderen met het voor de verbouwing ontvangen bedrag.


Dat is het gevolg van een uitspraak van de Staatsecretaris. Deze heeft namelijk bepaald dat wanneer mensen geld hebben geleend voor een verbouwing, er in geval van financiering vooraf (zoals bij u), gedurende een periode van zes maanden na het afsluiten van de lening, de rente en kosten van de lening volledig in aftrek kunnen worden gebracht. Dus ongeacht of er al betalingen gedaan zijn.


U moet desgevraagd natuurlijk wel kunnen aantonen dat het geld voor de verbouwing bedoeld is (maar dat kunt u, want de verbouwing is een maand later al begonnen).


Uw lening zit dus in box 1 en niet in box 3. waarschijnlijk komt hij daar ook nooit omdat u het geld voor de verbouwing op 31 december 2007 al helemaal uitgegeven zult hebben aan de verbouwing.

Bron: Overgeld.nl 30 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant