Groenlinks vindt slurptax bescheiden begin
Groenlinks GroenLinks vindt het voorstel voor een nieuwe belasting op de aanschafprijs van zeer vervuilende auto's een 'bescheiden' begin. De partij wil de zogenoemde PC Hoofttractoren al langer aanpakken.

Jammer is het wel dat de aanpassingen van de autobelastingen die staatssecretaris De Jager bepleit vooral een hoge symboolwaarde hebben, terwijl ze vanuit milieuoogpunt onvoldoende effectief zijn. Het zijn volgens GroenLinks maatregelen in de marge van de automarkt, omdat ze slechts betrekking hebben op maximaal tien procent van de verkochte auto's.

De partij noemt het opmerkelijk dat de vervuilende leaserijders in de voorstellen ongemoeid worden gelaten. Bij de leaseauto's stimuleert De Jager wel de heel kleine en schone modellen, maar laat alle andere auto's ongemoeid. Dat is onbegrijpelijk.

'Symboolpolitiek'
De VVD noemt de zogenoemde 'slurptaks' symboolpolitiek en ondoordacht. Het liberale Kamerlid Ineke Dezentj Hamming daagt De Jager uit eerst aan te geven welke milieueffecten hij precies verwacht. Het doel van de staatssecretaris om de zakelijke rijder in een kleine auto te krijgen zal geen effect hebben, omdat kleine auto's toch niet of nauwelijks zakelijk worden gereden.
Bij de auto's die extra worden belast, gaat het volgens Dezentj Hamming om vijf procent van het wagenpark. Die categorie automobilisten zou gemiddeld vierduizend euro meer gaan betalen, stelt het Kamerlid. Dit is gewoon een ordinaire belastingmaatregel. Succesvol zijn in Nederland begint een steeds hogere tol te eisen. Dezentj Hamming vraagt De Jager dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer om opheldering.
Voorstel
Dankzij het voorstel van De Jager zouden leaserijders die voor milieuvriendelijke auto's kiezen, minder gaan betalen. Ook komt er een nieuwe belasting op de aanschafprijs van zeer vervuilende auto's. Dat past goed bij ons principe dat de vervuiler betaalt, zei Cramervrijdagmiddag. De belasting van het milieu is een kostenpost voor de hele maatschappij,verduidelijkte Cramer de maatregelen. Het kabinet bekijkt ook hoe het gebruik van biobrandstoffen kan wordengestimuleerd, zei minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer (PvdA) vrijdag nade ministerraad. De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de voornemens, die onderdeel zijn van het Belastingplan 2008. De fiscale bijtelling voor zuinige auto's als de Citron C1, Peugeot 107 en grotere hybrideauto's als de Honda Civic en Toyota Prius gaat met ongeveer veertig procent omlaag. De 22 procent belasting over de cataloguswaarde wordt verlaagd naar twaalf tot veertien procent, kondigt de bewindsman aan. Dit kan een halvering van de maandelijkse autolasten opleveren. Autobezitters hebben al een voordeel als ze een zuinige auto kopen.

Ook komt er een nieuwe belasting op de aanschafprijs van zeer vervuilende auto's, zoals de Sports Utility Vehicles (SUV's). Dit moet de regering jaarlijks honderd miljoen euro opleveren. De belasting komt bovenop de bestaande aanschafbelasting bpm.
Bron: De Pers 1 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant