Harmonisatie vennootschapsbelasting
vennootschapsbelasting Begin mei heeft de Europese Commissie een nieuwe mededeling uitgebracht over de voortgang van het project harmonisatie vennootschapsbelasting (CCCTB). De Nederlandse positie ten aanzien van de harmonisatie van de vennootschapsbelasting is daarbij niet gewijzigd.


Nederland is nog steeds van mening dat het zinvol is de fiscaal technische aspecten van een CCCTB in kaart te brengen.


Evenals de meeste andere lidstaten spreekt Nederland zich op dit moment niet uit voor of tegen deelname aan de CCCTB. Het voorstel van de Commissie wordt afgewacht. Na publicatie zal Nederland een standpunt innemen, onder meer rekening houdend met de volgende punten:


aantoonbare vermindering van administratieve lasten voor bedrijfsleven en overheid:

eenvoud en uitvoerbaarheid
voldoende zekerheid over budgettaire en economische gevolgen
geen harmonisatie zonder consolidatie van de grondslag
afspraken over minimum tarieven of een bandbreedte
brede steun voor de CCCTB onder de overige lidstaten

Bron: Ministerie van Financin 8 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant