Heeft co ouder recht op aftrek voor levensonderhoud
levensonderhoud Mijn ex-partner en ik hebben co-ouderschap en verzorgen onze 14-jarige dochter elk twee weken per maand. Wij ontvangen elk de helft van de kinderbijslag. Onze dochter heeft in elk huis eigen kleding, voeding, fiets etc. Ik heb geen recht op kinderkorting etc.


Ik woon samen met mijn vriendin die twee kinderen heeft. Ik heb geen fiscale partner.


Heb ik recht op aftrek kosten levensonderhoud?


Volgens uw bericht in de Telegraaf van 3 maart wel. Volgens de toelichting bij de elektronische belastingaangifte ook. Echter de 50% optie om dit aan te geven waarover de toelichting bij de aangifte spreekt is er niet. Bij het invullen van de helft van het toegestane bedrag van 386 eu per kwartaal geeft de aangifte aan dat aftrek niet mogelijk is.


Wij hebben over uw vraag de belastingdienst geraadpleegd. Ik geef u het antwoord van de belastingdienst hieronder. Ik maak uit het antwoord op, dat u zult moeten overleggen met de andere co-ouder hoe u de kosten zult aangeven respectievelijk verrekenen.


Het is niet mogelijk ieder de helft van de kinderbijslag te ontvangen en dan ieder de helft van het bedrag levensonderhoud kind onder de 30 te claimen.


De belastingdienst schreef hierover het volgende:


De mogelijkheid dat beide ouders 50% van het vaste bedrag voor aftrek van uitgaven voor levensonderhoud in aanmerking nemen, bestaat niet. Er is weliswaar in 2004 een arrest van de Hoge Raad geweest waarin de Hoge Raad besloot dat de belastingplichtige die op grond van artikel 5a van het Samenloopbesluit kinderbijslag 50% van de kinderbijslag ontvangt, zijn recht op kinderbijslag voor de helft niet geldend heeft gemaakt en dat hij voor dat deel recht heeft op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud.


Het gevolg hiervan zou zijn dat bij een verdeling van de kinderbijslag bij helften, iedere ouder naast het genieten van kinderbijslag ook nog in aanmerking komt voor aftrek van uitgaven levensonderhoud van het kind (zij het dat de aftrek beperkt blijft tot de helft van het forfait dat voor deze aftrek staat). Een dergelijke regeling zou voor de Belastingdienst en voor belastingplichtigen tot allerlei vragen en uitvoeringsproblemen leiden en daarom is de regelgeving gewijzigd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. De regelgeving is zo gewijzigd dat het zo blijft dat in gevallen van co-ouderschap maar n van beide ouders in aanmerking komt voor de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud.


In het besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2639M is in vraag 1.16 de volgende uitleg gegeven:


Co-ouderschap en aftrek uitgaven voor levensonderhoud

Bij fiscaal co-ouderschap wordt het kind op basis van een overeenkomst door beide ouders in gelijke mate verzorgd en onderhouden. Volgens art. 5a van het Samenloopbesluit kinderbijslag - zoals dat artikel sedert 5 oktober 1995 luidt - wordt de kinderbijslag in dat geval gelijk verdeeld over beide ouders, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Beide ouders hebben daardoor recht op kinderbijslag en beide ouders kunnen ook het recht geldend maken.


Dat blijkt uit artikel 5a van het Samenloopbesluit:


Indien twee personen op basis van een overeenkomst een kind overwegend in gelijke mate verzorgen en onderhouden, zonder met elkaar een gemeenschappelijke huishouding te voeren, wordt, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, de kinderbijslag waarop n van deze personen voor dit kind recht heeft, gelijk verdeeld betaald aan deze personen terwijl de kinderbijslag waarop de andere persoon recht heeft, niet wordt uitbetaald.'


Het recht op kinderbijslag van n van de ouders wordt dus niet uitbetaald en het recht van de andere ouder wordt wel uitbetaald (hoewel de uitbetaling soms wordt verdeeld over beide ouders). Aftrek van uitgaven voor levensonderhoud is alleen mogelijk bij de ouder wiens recht op kinderbijslag niet wordt uitbetaald. Het maakt verder niet uit hoe de uitbetaling van het recht op kinderbijslag van de andere ouder daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.


Van belang is dus wiens recht op kinderbijslag wordt uitbetaald: als u kinderbijslag ontvangt, heeft u geen recht op aftrek van kosten levensonderhoud. Als de co-ouder kinderbijslag ontvangt, heeft u wel recht op aftrek van kosten voor levensonderhoud en dan voor 100%.

Bron: Overgeld.nl 30 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant