Heeft het voor iedereen zin om ziektekosten af te trekken
ziektekosten Volgens mij is het voor iedereen die inkomsten uit loondienst heeft zinvol om belastingaangifte te doen. Ik denk dat iedereen door het nieuwe zorgstelsel namelijk voor aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten in aanmerking komt. Een kleine rekensom zonder andere aftrekposten die de drempel verlagen:


Gezin met huurwoning, man is alleenverdiener en heeft 31.000 als jaarinkomen.


Nominale premie 2 x 1.015 2.030


Inkomensafhankelijke premie (6,5%) 1.950


Aanvullende premie 2 x 250 500


Huisapotheek 2 x 23 46


Af: zorgtoeslag 480


Af: drempel 11,5% 31.000 3.565


Aftrekbaar is dan 481. Dat betekent dat je, als je in de 41% schaal zit, je 197 zou terugontvangen. Alle andere ziektekosten verhogen dan ook nog de teruggaaf. Klopt dit ongeveer?


U geeft aan dat het voor iedereen met inkomsten uit loondienst zin heeft om belastingaangifte te doen. Nu zal niet iedereen geld terug krijgen (sommige mensen zijn alleenstaand en kunnen dus maar n keer de nominale premie aftrekken, of zij hebben een partner met een eigen inkomen, dat de drempel zal verhogen) maar ik ben het zeker met u eens dat eigenlijk iedereen zou moeten nagaan of er geen recht bestaat op aftrek ziektekosten.


Door de veranderingen van de laatste jaren is dat voor veel meer mensen dan vroeger een interessante aftrekpost geworden. Binnenkort besteden wij hier extra aandacht aan de aftrek van ziektekosten, juist omdat dit - net als u ook aangeeft - voor steeds meer mensen van belang is.

Bron: Overgeld.nl 6 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant