Heffing op vliegtickets levert amper milieuwinst op
vliegtickets Een extra belasting op vliegtickets levert amper milieuwinst op. Nederlanders pakken wellicht minder vaak het vliegtuig, maar het aantal passagiers dat op Schiphol overstapt zal blijven groeien. Ook het vrachtvervoer neemt toe. Het effect op de CO2-uitstoot van de luchtvaart is hierdoor marginaal.


Tot die conclusie komt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) woensdag in een eerste analyse van het regeerakkoord op verzoek van de Tweede Kamer. Die wilde voor het debat van donderdag met het nieuwe kabinet inzicht in de haalbaarheid van de milieudoelen van Balkenende-4.


Het planbureau ziet wel milieuwinst in de plannen voor versnelde invoering van rekeningrijden. Het autogebruik kan daardoor met 10 tot 15 procent zijn afgenomen in 2020. Een verfijning van de kilometerprijs - hoe schoner de auto, hoe lager de heffing - kan extra profijt opleveren.


Het kabinet streeft naar een energiebesparing van 2 procent per jaar. Verder moet in 2020 20 procent van de energie duuurzaam zijn opgewekt (zon, wind en biomassa) en moet de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990.


De jaarlijkse kosten van dat ambitieuze pakket belopen liefst 8 tot 9 miljard euro (in 2020). Dat vergt forse investeringen door burgers en bedrijven in combinatie met een verandering van het gedrag, want tegelijk zet Balkenende-4 in op 2 procent economische groei. Zelf trekt het kabinet jaarlijks alvast 500 miljoen euro uit voor het nieuwe milieubeleid.


Volgens projectleidster Annemarie van Wezel moet het regeerakkoord verder worden ingevuld. Het pakket wordt de komende honderd dagen uitgewerkt in overleg met maatschappelijke organisaties. Maar het regeerakkoord is in elk geval een goed begin.


Als dat beleidsprogramma, compleet met concrete maatregelen, instrumenten en precieze financiering, gereed is, zal het MNP een definitieve doorrekening maken.


Coalitiepartij PvdA zet zich af tegen de kritiek op bijvoorbeeld de ecotax op vliegen. Het MNP weet nog niet hoe die eruit komt te zien. Met een platte heffing heeft het gelijk. Maar met een slimme heffing - hoe viezer en hoe lawaaieriger het vliegtuig, hoe hoger de heffing - kan je wel degelijk milieuwinst boeken, reageert milieuwoordvoerder Diederik Samsom.

Bron: Overgeld.nl 28 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant