Het is tijd om melkkoe overdrachtsbelasting te slachten
overdrachtsbelasting Veel Nederlanders staan gezien de huidige huizenprijzen voor de keus een nieuwbouwhuis aan te schaffen of toch tweedehands te zoeken. In het laatste geval is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd en dat is op de enkele honderdduizenden euros die een woning in Nederland tegenwoordig toch kost, een slok op een borrel.


De vrij op naam- koper is dan wel geen overdrachtsbelasting en notariskosten verschuldigd, maar hij moet zich ook niet rijk rekenen. Recent wees de Vereniging Eigen Huis nog eens op de aanmerkelijke meerkosten bij nieuwbouwwoningen. Een muurtje weglaten is een reductie van enkele honderden euros, een muurtje erbij kost enkele duizenden. Wat nettere tegels, sanitair of een andere keuken loopt algauw in de tienduizenden, vele nieuwbouwkopers komen dan ook uit op meerkosten die de overdrachtsbelasting benaderen. Bovendien moet deze nieuwbouwkoper gedurende de bouw voorfinancieren en heeft derhalve renteverlies. Maar ook de koper van bestaand moet vaak boven op de kosten koper rekenen op aanzienlijke kosten voor renovatie en onderhoud.


Per saldo is er dan ook geen groot verschil voor de koper tussen een nieuwbouwhuis en een bestaand pand.


Bovendien moeten kopers jaren geduld hebben voor ze hun huis kunnen verkopen tegen een zodanige prijs dat ze hun overdrachtskosten eruit hebben. Kopers van nieuwbouwwoningen bereiken doorgaans sneller het punt dat ze kunnen doorverkopen tegen kostprijs of met winst.


In de meeste Europese landen zijn de overdrachtskosten lager dan bij ons, het gemiddelde ligt zo rond de 4%. Bovendien zijn er sommige lidstaten die geen overdrachtsbelasting heffen voor degene die voor de eerste maal een huis koopt. Andere landen hanteren een antispeculatiebeding.


In het verleden is in ons land wel vaker gepoogd te sleutelen aan de overdrachtsbelasting, Van al die plannen is echter nooit iets terechtgekomen. Inmiddels is door de enorme stijging van de huizenprijzen de overdrachtsbelasting een dankbare melkkoe geworden voor de schatkist. De doorstroming op de woningmarkt is er ook niet mee geholpen.


In dat licht bezien, en ook gezien het feit dat de overdrachtskosten in de Europese context aan de hoge kant zijn, zou het aanbeveling verdienen als de politiek alle oude plannetjes om iets te doen aan de overdrachtskosten nog eens uit de stoffige lade zou halen.

Bron: Overgeld.nl 14 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant