Hoe ga ik om met een f biljet voor erfgenamen
erfgenamen In 2006 zijn zowel mijn moeder als mijn vader overleden. Ik ontving voor beiden een F-biljet, voor erven. Hoe ga ik hiermee om?


De erfgenamen kunnen een dubbele aangifte voor vader en moeder over 2006 indienen (gehuwd= fiscaal partner), waarbij van beiden het inkomen en de aftrekposten worden ingevuld en zo gunstig mogelijk verdeeld. Jammer genoeg wordt het terug te betalen deel hier buiten beschouwing gelaten. Maar in geval van vermogen van meer dan 39.396 kan het als schuld in mindering worden gebracht. Ook de betaalde Voorlopige Aanslag moet daarin worden vermeld bij Te Verrekenen Bedragen.


Van de betaalde kosten voor Verzorging en Verpleging in het Verzorgings- en Verpleeghuis mag 25% onder Buitengewone Uitgaven worden vermeld: Ziektekosten: Specifieke kosten worden afgetrokken.


Voor wat betreft de ontvangen en terugbetaalde lijfrente kunt u het beste een kopie van de bewijzen apart aan de belastingdienst sturen met het verzoek de betaalde loonheffing terug te betalen.


Met dank aan FNV Belastingservice.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant