Hoe om te gaan met failliette van der hoop bank in box 3
failliette Na verkoop van onze woning hebben mijn vrouw en ik medio 2005 ons spaargeld op een paar en/of rekeningen gezet. Onder meer bij Van der Hoop te Amsterdam. Die bank ging in december 2005 failliet. Ons spaarsaldo bedroeg 110.000. Volgens de curatoren konden de gedupeerden circa 50% terug verwachten. Te weten van de Nederlandsche Bank (DNB) ieder 20.000 en een deel uit het faillissement. Men hield (wellicht terecht) een aantal slagen om de arm. Veel later werd het deel van DNB ieder 40.000.


Aan de Inspectie der Directe Belastingen te Rijswijk hebben wij in het voorjaar van 2006 gevraagd hoeveel wij van het onderhavige spaargeld (110.000) i.v.m. box 3 op de peildatum 31 december 2005 dienden op te geven. Wij wisten tijdens die aangifte nog niet dat DNB voor elke gedupeerde het bedrag zou verhogen van 20.000 naar 40.000. Schriftelijk werd, samengevat, geantwoord: Op de peildatum staat vast dat uw spaargeld in de failliete boedel valt. Voor de bepaling van de waarde per 31/12/ 2005 mag u met die omstandigheid rekening houden. Een schatting zult u echter zelf moeten maken.


In het voorjaar van 2006 hebben wij over 2005 belastingaangifte gedaan. Van het onderhavige spaargeld hebben we 55.000 gestaffeld bij andere spaartegoeden in box 3 opgegeven (zulks na middeling januari 2005 en december 2005 en de aftrek zoals door de elektronische aangifte werd berekend).


In de loop van 2006 hebben wij bedragen van DNB ontvangen en een percentage uit het faillissement via de curator ontvangen waardoor wij alles terug hebben gekregen!


Voor wat betreft de aangifte in box 3 hebben wij achteraf zeer uiteenlopende adviezen gekregen. Onder meer van jullie hadden niets op behoeven te geven en: jullie hadden een groter bedrag dan wel alles op dienen te geven.


Nu rest ons een tweetal vragen: Vraag 1: Hebben wij het verkeerd gedaan voor wat betreft de aangifte 2005?


Vraag 2: Wat dienen wij, gelet op het hiervoor vermelde (in 2007) over 2006 op de peildaum 1 januari 2006 op te geven? Is dat andermaal 55.000 (of niets) of dienen wij nu met kennis achteraf meer of zelfs het volledige bedrag op te geven, omdat wij immers alles in de loop van 2006 hebben teruggekregen?


U was n van de gedupeerden bij het faillissement van Van der Hoop bankiers. Uiteindelijk is de zaak voor u gelukkig nog met een sisser afgelopen, maar u vraagt zich nu af hoe u een en ander op uw aangiftebiljet dient te verwerken.


Bij het bepalen van de hoogte van de rendementsgrondslag gaat men uit van twee peildata. Er wordt dus gekeken wat uw bezittingen waard waren in het economisch verkeer op die peildata.


Op 31 december 2005 heeft u de waarde opgegeven die uw vordering op de failliete bank toen leek te hebben. Dat was zeker geen 110.000, maar ook niet helemaal niets.


Uit uw brief maak ik op dat u bij het bepalen van de waarde bent uitgegaan van de schatting die de curator maakte van het bedrag dat u kon terug verwachten. Dat lijkt mij redelijk. Op 1 januari 2006 had uw vordering die waarde nog steeds. Pas in de loop van 2006 werd duidelijk dat u alles terug zou krijgen.


Op 31 december 2006 moet u dus weer het volle bedrag van 110.000 opgeven als waarde van uw vordering.

Bron: Overgeld.nl 19 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant