Hoe om te gaan met terugbetaalde uitkering
terugbetaalde In 2006 heb ik teveel ww uitkering ontvangen van het UWV. Dit bedrag is teruggevorderd en door mij terugbetaald in 2006. Maar op de jaaropgave is het terugbetaalde bedrag niet verwerkt. Volgens de UWV moet ik dit zelf maar terugvragen van de belastingdienst. Mag ik het terugbetaalde bedrag aftrekken bij vraag 4 (P-biljet)?


Terugbetaalde socialeverzekeringsuitkeringen kunt u inderdaad (met een min-teken ervoor in het eerste invulvakje) aan geven bij vraag 4. Het is negatief loon uit vroegere dienstbetrekking.

Bron: Overgeld.nl 5 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant